Treść strony

Meandry – formularz zgłoszeniowy

MEANDRY

MEANDRY

Formularz zgłoszeniowy do udziału w warsztatach tańca w ramach projektu pn. MEANDRY, który odbędzie się w dniach od 28 sierpnia do 4 września 2022 roku w Koźlikach nad Narwią.
W razie pytań proszę kontaktować się na adres kulturaludowa@pikpodlaskie.pl lub telefonicznie: 85 740 60 50

Adres
Adres
Miejscowość
Województwo
Zgłaszam swój udział w w warsztatach tańca tradycyjnego prowadzonych przez Bogumiłę i Piotra Zgorzelskich (29.08-03.09)
Mam ukończone 18 lat
Akceptacja Regulaminu *
Zgoda dobrowolna