Treść strony

Laureaci dnia piątego

Przyznane nagrody zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali. Nazwy teatrów wg kolejności wystąpień. 

GRUPA TEATRALNA STOPKLATKA

GRUPA TEATRALNA „NA SKRAJU”

TEATR DOMOROSŁY

TEATR LICHO