Jesteś na stronie: Konsultacje dla teatrów amatorskich
Treść strony

Konsultacje dla teatrów amatorskich

Konsultacje dla teatrów amatorskich

Zapraszamy na konsultacje dla kół, grup teatralnych oraz teatrów amatorskich dzieci i młodzieży z naszego regionu.

Spotkania te, prowadzone w ramach projektu PIKtoGRAMY, mają na celu podzielenie się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w pracy edukacyjnej oraz wzbogacenie wiedzy z zakresu działań instruktorskich w amatorskim ruchu teatralnym. Mogą przybrać formę doradztwa przy konkretnym projekcie, warsztatów integracyjnych, interpretacyjnych, emisyjnych bądź związanych z elementami dramy. Uczestnicy dostaną wskazówki, informacje zwrotne oraz zestaw praktycznych ćwiczeń związanych z realizacją spektakli. Konsultacje będą dostosowywane indywidualnie do konkretnej grupy uczestników.

Ze względu na limit miejsc w konsultacjach może wziąć udział 10 zespołów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN KONSULTACJI (PDF, 129.4KB)

Konsultacje prowadzone będą przez Emilię Wyszkowską – instruktora do spraw teatralnych Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku.

Emilia Wyszkowska – z wykształcenia pedagog, arteterapeuta i animator kultury, z zamiłowania, pasji i doświadczenia zawodowego instruktor teatralny i reżyser teatrów niezawodowych. Swoje działania w ruchu teatrów amatorskich wiąże z badaniem historii miejsca i pedagogiką społeczną. Jest absolwentką Kursu Teatru ze Społecznością organizowanego przez Drama Way. W świat magii teatralnej wprowadzali ją tacy instruktorzy jak: Jerzy Siech, Antonina Sokołowska, Wioletta Bogorodź i Marek Ciunel. Od 2002 roku prowadziła własne amatorskie zespoły teatralne, między innymi Teatr Proscenium, teatr w VIII LO w Białymstoku, Pracownię Działań Teatralnych Yaka. Przez siedem lat swoje działania artystyczne wiązała z Republika Czeską, gdzie w Pradze założyła i prowadziła Teatr trAKTOR. Projekt ten zrzeszał Polaków i osoby innych narodowości, którzy poprzez teatr doświadczali polskiej kultury. Współpracuje z profesjonalnym teatrami (m.in. Teatrem Kamen w Pradze, Teatrem Novego Fronta czy Teatrem Wierszalin).

PIKtoGRAmy to cykl działań teatralnych adresowanych do dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego. Pomysłodawcom zależy, by inspirować amatorskie środowisko teatralne do poszukiwań twórczych, rozwijania młodych talentów oraz szerzenia kultury żywego słowa. Sama nazwa projektu łączy w sobie skrót nazwy instytucji „PIK” ze słowem „GRA” którego synonimem jest zabawa i odtwarzanie przez aktora roli. „MY” daje poczucie wspólnotowości i sprawczości uczestnikom działań. Piktogram zastępuje słowo pisane elementem graficznym i zwiększa czytelność przekazu. Działania teatralne to swoistego rodzaju „piktogram” emocji, zakodowanych znaków, których najlepiej uczyć się w praktyce aktorskiej.

Informacji na temat konsultacji udziela Dział Animacji Kultury Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku:

Emilia Wyszkowska / Agnieszka Jakubicz

tel. 85 744 63 13
teatr@pikpodlaskie.pl

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Wartość dofinansowania 65 000 zł, całkowita wartość zadania 99 600 zł.