Jesteś na stronie: Konkurs na projekty edukacyjno-animacyjne w programie Bardzo Młoda Kultura – rozstrzygnięty!
Treść strony

Konkurs na projekty edukacyjno-animacyjne w programie Bardzo Młoda Kultura – rozstrzygnięty!

Dofinansowanie otrzyma 12 inicjatyw z całego regionu.

120 tysięcy złotych na lokalne projekty animacyjno-edukacyjne. Podlaski Instytut Kultury rozstrzygnął konkurs w ramach Bardzo Młodej Kultury. 

Podlaski Instytut Kultury wspólnie z Narodowym Centrum Kultury od kilku lat realizuje program Bardzo Młoda Kultura. W ramach BMK organizowane są szkolenia, warsztaty, prace badawcze nad edukacją kulturalną w regionie, wizyty studyjne i konkurs na lokalne inicjatywy. Idea, a zarazem myśl przewodnia konkursu to podmiotowe uczestnictwo młodzieży w projektach. Młodzi ludzie mają być nie tylko odbiorcami, ale przede wszystkim współtwórcami projektu kulturalnego, równorzędnymi partnerami w planowanych działaniach. Komisja konkursowa przyznała dofinansowanie dwunastu inicjatywom.

Bardzo Młoda Kultura  to doskonała inwestycja w edukację kulturową w naszym województwie – mówi Agnieszka Jabłońska, zastępca dyrektora PIK – Mamy w regionie bardzo zdolnych i  kreatywnych młodych ludzi, mamy animatorów, którzy ich wspierają i wspaniałe pomysły. Czasem brakuje tylko pieniędzy na realizację. Dzięki Bardzo Młodej Kulturze możemy temu, przynajmniej w pewnym stopniu, zaradzić. Zależy nam na tym, by młodzież mogła wyrażać siebie artystycznie, by sygnalizowała co chce robić i  jakiego wsparcia potrzebuje. Naszą rolą – rolą instytucji kultury jest na te potrzeby młodych ludzi jak najtrafniej odpowiedzieć.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie są bardzo różnorodne – od warsztatów muzycznych, tanecznych, teatralnych, poprzez plenery malarskie, zajęcia z filmu, dziennikarstwa, prace plastyczne, rękodzieło po happeningi artystyczne i tworzenie strefy spotkań artystycznych. Wszystkie powstały przy udziale młodych ludzi, którzy wyraźnie sygnalizowali, co w edukacji kulturowej ich najbardziej interesuje i czego potrzebują.

Wpłynęły do nas 34 projekty – podsumowuje Łukasz Studniarek, koordynator BMK w województwie podlaskim – Wybór nie był łatwy. Przy ocenie najważniejsze było aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży we wszystkich etapach realizacji projektu – od pomysłu po finał działań. Poza tym ważne było oczywiście dostosowanie planowanych działań do potrzeb, zainteresowań  i wieku uczestników, atrakcyjność propozycji, ich oryginalność, innowacyjność, wykorzystanie lokalnego potencjału i  zaangażowanie lokalnej społeczności.

Każdy z projektów zakłada współpracę różnych środowisk kultury, oświaty, organizacji  i stowarzyszeń pozarządowych.  W Bardzo Młodej Kulturze istotne jest to, by animatorzy, edukatorzy, liderzy, działacze społeczni i przede wszystkim młodzież nauczyli się współpracować. Nad realizacją projektów będzie czuwał Podlaski Instytut Kultury. Każdy z lokalnych koordynatorów będzie miał swojego opiekuna – instruktora z PIKu, który pomoże, podpowie i dopilnuje, aby przebieg zaplanowanych działań był efektywny, a  ich efekt inspirujący.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie:

Suwalski Ośrodek Kultury „Podaj rękę! To się może nie spodobać nikomu” – przyznana kwota: 11 000,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu „Wyjście Kultury na łono Natury” – przyznana kwota: 11 000,00 zł
Biblioteka Publiczna w Mońkach „FITMIND – odkryj siebie!” – przyznana kwota: 9 000,00 zł
Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie „Łabuki kontra Kozy wasilkowskie integracje teatralne” – przyznana kwota: 10 500,00 zł
Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie „TerapeutycznaSieć” – przyznana kwota: 9 000,00 zł
Hajnowski Dom Kultury „Chill Zone Teen” – przyznana kwota: 10 500,00 zł
Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem „Wytwórnia artystów” – przyznana kwota: 11 000,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy – Świetlica Wiejska w Drozdowie „Natura pędzlem malowana” – przyznana kwota: 9 000,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu „WYRAŹ SIEBIE” – przyznana kwota: 10 000,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach – Kossakach „WyśpiewaMy kolorem, wymalujeMy dźwiękiem!” – przyznana kwota: 11 000,00 zł
Dom Kultury w Łapach „Folklorystyczne Lato – Młodzież na tropie tradycji” – przyznana kwota: 10 000,00 zł
Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie „Młodzi w garach – wiejskie smaki i przysmaki” – przyznana kwota: 8 000,00 zł

Informacji o programie Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie udziela
Dział Edukacji i Projektów Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku
tel. 85 740 37 25,
edukacja@pikpodlaskie.pl