Jesteś na stronie: Konkurs Dama PIK rozstrzygnięty
Treść strony

Konkurs Dama PIK rozstrzygnięty

Inicjatywą Roku 2022 zostały Muzyczne Dialogi nad Bugiem, natomiast Animatorką Roku –  Izabela Cembor z Augustowskich Placówek Kultury.

W kategorii Inicjatywa Roku zwyciężyły Ogólnopolskie Prezentacje Kultur Mniejszości Narodowych i Etnicznych „XXXI Muzyczne Dialogi nad Bugiem” organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku. Najlepszą Animatorką Roku została Izabela Cembor z Augustowskich Placówek Kultury. Czeki o wartości 5 tysięcy złotych wręczyła laureatom w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego Pani Agata Puchalska – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP, która odczytała również list Marszałka skierowany do animatorów i menadżerów kultury z okazji Dnia Działacza Kultury. Zwycięzcy konkursu otrzymali także statuetki Dama PIK z rąk Agnieszki Kurzyny-Zarzeckiej, p.o. Dyrektor PIK.

To pierwszy taki konkurs w województwie. Współpraca z lokalnymi ośrodkami kultury w regionie jest jednym z naszych priorytetów. Wspólnie działamy – organizujemy szkolenia, warsztaty, realizujemy wspólne projekty, jesteśmy w stałym kontakcie i widzimy jak ważną pracę wykonujecie. Dlatego zależy nam na tym, by uhonorować najlepszych animatorów i docenić najbardziej wartościowych inicjatywy. Stąd pomysł nagrody Dama PIK. Bardzo dziękuję Panu Marszałkowi za wsparcie konkursu, uczestnikom za przesłane zgłoszenia , a kapitule konkursowej za ciężką prace, bo wybór był bardzo trudny – mówiła podczas gali Agnieszka Kurzyna Zarzecka.

Wnioski konkursowe oceniali: Agata Puchalska, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP, Agata Michałowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP, Agnieszka Kurzyna-Zarzecka, p.o Dyrektor PIK, Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, Dyrektor Białostockiego Oddziału TVP, Mariusz Perkowski, Prezes Zarządu Fundacji „Pro Anima” w Białymstoku, Krystyna Kunicka oraz Tomasz Jurgielewicz z PIK.

Oprócz dwóch głównych nagród kapituła konkursowa przyznała trzy wyróżnienia. W kategorii Inicjatywa Roku otrzymali je Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym za przedsięwzięcie: Królewna pól – historia obrzędem pisana oraz Gminne Centrum Kultury w Gródku za inicjatywę Karo w Gródku. W kategorii Animator Roku wyróżnienie przyznano Klaudynie Sulimie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej.

Najlepszych animatorów oraz najwartościowsze inicjatywy zgłaszały gminne i miejskie ośrodki, centra i domy kultury z województwa podlaskiego oraz podmioty tworzące te instytucje. Każda instytucja mogła złożyć jeden wniosek w każdej kategorii. Kapituła konkursu rozpatrywała działalność animatora oraz inicjatywy kulturalne zrealizowane w ubiegłym – 2022 roku.

Przy wyborze Animatora roku kapituła oceniała między innymi zaangażowanie w pracę na rzecz organizowania i upowszechniania kultury, wspieranie lokalnej społeczności, kreatywność i innowacyjność w pracy. Przy wyłanianiu Inicjatywy roku ważna była spójność z potrzebami lokalnej społeczności, integracja środowiska i jego zaangażowanie w działalność kulturalną, pomysłowość i oryginalność.


Fot. P. Dołżyński / PIK w Białymstoku