Treść strony

Konferencja podsumowująca działania zrealizowane w 2020 r. w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie

Konferencja podsumowująca działania zrealizowane w 2020 r. w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie

Tegorocznym tematem wiodącym w zadaniu Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim była Kultura u!ważna. To temat o znaczeniu wielowymiarowym. Z całą pewnością zachęcał do refleksji nad jakością naszego życia, szczególnie nad budowaniem trwałych więzi i relacji z drugim człowiekiem i otoczeniem. Stworzył przestrzeń na naukę uważności, a więc pełnej obecności, głębokiego, świadomego przeżywania i refleksji, na docieranie do korzeni – inspirację naturą, pracami i zabawami poprzednich pokoleń, budowanie więzi, dostrzeganie tego, co ważne, reagowanie na problemy w czasach pandemii, podnoszenie ważnej i bezcennej roli współpracy. Jednak kultura uważna pozwoliła również na przyjrzenie się obecnej sytuacji związanej z ograniczeniami w tworzeniu i odbiorze kultury z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Chcieliśmy zwrócić uwagę i wspólnie poszukać rozwiązań problemu wynikającego z przeniesienia życia edukacyjnego i kulturalnego do sieci online.

Celem konferencji podsumowującej tegoroczny projekt Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie była próba nakreślenia obszarów komunikacji w kulturze w przestrzeni wirtualnej oraz przedstawienie wyników badań dotyczących funkcjonowania podlaskich instytucji kultury w dobie pandemii. Ponadto zaprezentowane były działania zrealizowane w ramach tegorocznej edycji konkursu na projekty „Zapraszamy do Gry – lokalne projekty edukacji kulturowej”.

30 października 2020 r., godz. 10:00

 • 9:45 Rejestracja uczestników

 • 10:00 – 10:10 Rozpoczęcie spotkania
  Barbara Bojaryn-Kazberuk – Dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku

 • 10:10 – 11:10 Kultura on-line: szanse i zagrożenia. Komunikacja z odbiorcą w dobie pandemii
  Andrzej Arseniuk – Warszawa
  Wykład będzie próbą nakreślenia obszarów komunikacji w kulturze w przestrzeni wirtualnej. Czasy pandemii dotykają kulturę zarówno tą komercyjną jak i instytucjonalną. Czy jest szansa na zatrzymanie odbiorcy i zbudowanie z nim na nowo relacji? Na podstawie pierwszych danych zebranych z instytucji, doświadczeń przy wirtualnej komunikacji instytucji muzealnej oraz realizacji projektu w ramach programu „Kultura w sieci” autor będzie starał się znaleźć odpowiedzi na te pytania.

 • 11:10 – 11:20 Przerwa

 • 11:20 – 12:10 Podlaskie instytucje kultury wobec pandemii
  dr Maciej Białous – Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”
  Omówiony zostanie raport badawczy dotyczący potencjalnych modeli funkcjonowania instytucji kultury i innych podmiotów z pola kultury w okresie po pandemii, ewentualnie przedłużającej się pandemii. Przedstawione zostaną główne wnioski przeprowadzonej analizy SWOT na temat: „Edukacja kulturowa w przestrzeni mediów wirtualnych – perspektywa wojewódzka”

 • 12:10 – 12:15 Prezentacja filmu zrealizowanego w ramach BMK

 • 12:15 – 12:30 Podsumowanie i prezentacja działań zrealizowanych w ramach tegorocznej edycji zadania Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim
  Elżbieta Półkośnik, Katarzyna Zagłoba – koordynatorki projektu – Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

 • 12:30 – 13:30 Prezentacja projektów lokalnych zrealizowanych w ramach V edycji Konkursu  „Zapraszamy do Gry – lokalne projekty edukacji kulturowej

 • 13:30 Zakończenie spotkania

PRELEGENCI:

Andrzej Arseniuk – ekspert ds. komunikacji i zarządzania kryzysowego. Wieloletni rzecznik prasowy centralnej instytucji. Autor strategii komunikacyjnych i kampanii informacyjnych. Obecnie współpracownik instytucji kultury na szczeblu ministerialnym i samorządowym w zakresie zarządzania informacją oraz przy realizacji projektów w ramach programów rządowych dla kultury. 

Maciej Białous – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu socjologii kultury, polityki kulturalnej i polityki pamięci. Edukator filmowy z doświadczeniem zebranym w lokalnych i ogólnopolskich projektach. Współautor projektów badawczych i społecznych przeprowadzanych w ramach Fundacji SocLab oraz Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku.


Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami osób związanych od lat z sektorem kultury, mających za sobą doświadczenia pracy w niezależnych grupach, organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych. Teksty można traktować jako źródło wiedzy, impuls do namysłu, ćwiczenie, inspirację. Refleksja na temat uważnego i odpowiedzialnego działania w kulturze skierowana jest przede wszystkim do osób, które na co dzień współtworzą instytucje i organizacje, pracują z ludźmi, szukają przestrzeni do namysłu i chcą lepiej rozumieć dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

W stronę uważności w kulturze (PDF, 456.3KB)


Warsztaty, wykłady, spotkania, odczyty, wystawy, przeróżne imprezy kulturalne, festiwale, festyny, koncerty, wycieczki, gry i konkursy to działania zachęcające do uczestnictwa w kulturze i aktywizujące, dobrze znane wszystkim animatorom kultury. Co jednak, jeśli chcemy przenieść je do sieci – czy to z powodu pandemii, czy po prostu dlatego, że chcemy dotrzeć do szerszej grupy odbiorców w internecie? Sylwia Żółkiewska o animacji kultury online.

Animacja kultury online – metody, techniki i narzędzia (PDF, 686.2KB)


Dodatkowych informacji udzielają koordynatorki projektu: Elżbieta Półkośnik i Katarzyna Zagłoba,
tel. 85 740 37 26, e-mail: bmk@pikpodlaskie.pl.

Zadanie Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim realizowane jest przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, w ramach prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021.