Jesteś na stronie: Koncert noworoczny w Spodkach
Treść strony

Koncert noworoczny w Spodkach

31.01.2022 r., o godz. 16:00 zapraszamy na Koncert Noworoczny Kabaretu Seniorów Szpilka i Chóru im. S. Moniuszki.

Kabaret Seniorów „Szpilka” poszczycić się może już ponad 40-letnim stażem. Pomysł narodził się pewnego styczniowego dnia w 1981 r., kiedy to – jak pisała Władysława Fridrich, założycielka i kierownik artystyczny „Szpilki” – grupa emerytów i rencistów z Białegostoku i okolic postanowiła założyć kabaret przy Miejskim Domu Kultury w Białymstoku, by nie poddawać się ogólnie panującemu zniechęceniu. Przez lata istnienia silną stroną zespołu były, nawet w ciężkich chwilach, piękne kostiumy oraz muzyka, za którą odpowiadał Tadeusz Trojanowski, znany białostocki muzyk i kompozytor. Obecnie zespołowi przygrywa Jerzy Kruszewski na akordeonie. „Szpilka” ma na swoim koncie ponad 800 występów, w tym także i za granicą tzn. w Niemczech, Holandii, na Litwie, Łotwie, Ukrainie i Białorusi. Osiem razy zdobyła I miejsce w kategorii kabaret na „Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów” w Bydgoszczy, wystąpiła na „Europejskim Zjeździe Związków Seniorów” w Stuttgarcie, jak również statystowała w serialu telewizyjnym „Boża Podszewka”. Na przestrzeni 40 lat w „Szpilce” pracowało w sumie ok. 110 osób, zaś w dniu dzisiejszym zespół liczy 24 członków. Długoletnia wspólna przygoda zaowocowała wytworzeniem więzi niemalże rodzinnej. Członkowie zespołu obchodzą w swoim gronie wszystkie święta, uroczystości oraz dzielą chwile ważne prywatnie. Są też zawsze otwarci na nowych adeptów sztuki kabaretowej.

Znaczna część obecnych członków chóru im. S. Moniuszki to pierwsi kurpiowscy chórzyści ze starego składu ZPiT z lat 70. Chór niejednokrotnie brał udział w uroczystościach państwowych, kościelnych i okolicznościowych, uświetniając je swoimi występami. Koncertował za granicą m.in. na Ukrainie, Białorusi, Litwie, we Włoszech i Niemczech. Wielkim przeżyciem była wizyta u Ojca Świętego Jana Pawła II 5 maja 1993 roku, podczas której chór pod dyrekcją J. Śródkowskiego wykonywał pieśni maryjne, a także – po raz trzeci – pamiętną pieśń powitalną „Witaj nam Ojcze Święty”, która miała swoją premierę podczas wizyty Jana Pawła II w Białymstoku. Na zaproszenie różnych instytucji, organizacji i towarzystw, chór występuje na terenie województwa podlaskiego i poza jego granicami. W Białymstoku rokrocznie koncertuje na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Zespół chóralny od szeregu lat bierze udział w obchodach „Dni Kultury Kresowej”, zapraszany przez Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna. W rocznicę urodzin lub śmierci J. Piłsudskiego zespół występuje w czasie mszy, a następnie przy pomniku z pieśniami legionowymi. Od 2018 roku dyrygentem jest Marta Szałkiewicz. Obecnie chór składa się z 30 osób i koncertuje przeważnie na terenie województwa podlaskiego. W 2018 roku chór zdobył Pierwszą Nagrodę na II Ogólnopolskim Festiwalu Seniorów w Toruniu, w 2019 Srebrny Dyplom na II Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej „Nadzieja w Chórze” w Tykocinie. W 2020 Chór zajął I miejsce na XVII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora organizowanym przez Dom Kultury Zacisze w Warszawie. W swoim repertuarze zespół ma utwory religijne, patriotyczne, świeckie i ludowe.

Koncert odbędzie się przy zachowaniu zaleceń sanitarnych rekomendowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Bilety: 10 zł