Jesteś na stronie: Podlaski Instytut Kultury świętował jubileusz 65-lecia działalności
Treść strony

Podlaski Instytut Kultury świętował jubileusz 65-lecia działalności

Gala z okazji jubileuszu odbyła się 15 listopada w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Zaprosiliśmy na nią pracowników byłych i obecnych, współpracowników, ludzi kultury z regionu, przyjaciół i sympatyków. Podczas uroczystości kilkunastu naszych kolegów i koleżanek otrzymało Medale Prezydenta RP za Długoletnią Służbę oraz Odznaki Honorowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Zasłużony dla Kultury Polskiej. W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego wicemarszałek Marek Olbryś wręczył Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego. Jubileusz był dobrą okazją do podsumowania działalności naszej instytucji, opowiedzenia o najważniejszych obszarach działalności. Po części oficjalnej goście mogli obejrzeć koncert ZPiT Kurpie Zielone oraz zespołu Vołosi.

Uroczysta gala wieńczyła jubileusz, natomiast obchody trwały przez cały rok. Powstała między innymi publikacja podsumowująca 65 lat działalności PIK oraz wystawa plenerowa, która prezentuje w pigułce charakter naszej instytucji. Wiosną zaprosiliśmy na sentymentalną podróż do przeszłości, czyli spotkanie z byłymi pracownikami i współpracownikami.

Podlaski Instytut Kultury rozpoczął swoją działalność w roku 1957 jako Wojewódzki Dom Kultury, a od 1991 roku jako Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. W roku 2020 nasza instytucja przyjęła nazwę Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.

W pierwszych latach w placówce pracowała tylko garstka ludzi, którzy wspierali amatorski ruch artystyczny,  organizowali kursy języków obcych, kroju i szycia, seanse filmowe, spotkania autorskie i odczyty. W WDKu działały liczne sekcje wyspecjalizowane w konkretnych dziedzinach: teatralna, fotograficzna, filmowa, turystyczno-krajoznawcza. Instytucja prowadziła intensywną działalność wydawniczą. WOAK rozszerzył ofertę kulturalną, pojawiły się duże inicjatywy, między innymi: Podlaska Oktawa Kultur, Festiwal Piosenki literackiej im Łucji Prus, konkurs literacki Tutaj jestem.

W ciągu 65 lat Podlaski Instytut Kultury bardzo się zmieniał. Jednak niezależnie od nazwy nasza instytucja zawsze przywiązywała dużą wagę do tradycji, tożsamości, dziedzictwa kulturowego, wspierała artystyczny ruch amatorski. Obecnie kontynuujemy te idee, ale dążymy do specjalizacji działań. Mamy ambicję stać się nowoczesnym ośrodkiem eksperckim, kulturotwórczym, wyspecjalizowanym w określonych dziedzinach. Zmierzamy do tego, by być rozpoznawalną marką, gwarancją wysokiej jakości usług, organizacji i współpracy. Chcemy być postrzegani jako partner, który wnosi wysokie standardy i pilnuje interesów ludzi kultury, pomaga im w rozwiązywaniu codziennych problemów, jako  instytucja specjalizująca się we wsparciu kultury amatorskiej. I wreszcie jako główny promotor motywów ludowych we współczesnej kulturze.

W ostatnim czasie nasz zespół wypracował  nową strategię, zgodnie z którą chcemy działać w trzech strategicznych obszarach. Po pierwsze będziemy chronić i popularyzować kulturę ludową, rozumianą szeroko, jako sposób na podtrzymanie tradycji i tożsamości regionu, przy jednoczesnym nacisku na praktyczne wykorzystanie jej elementów w życiu codziennym, np. we wzornictwie użytkowym, grafice. Po drugie zamierzamy rozwijać kulturę amatorską – artystyczny potencjał mieszkańców regionu. Po trzecie – chcemy wspierać instytucje kultury w regionie – szkolić kadry, wypracowywać dobre praktyki, łączyć tych, którzy pracują na rzecz kultury, pomagać im.

Ten 65 jubileusz  jest dla nas wyjątkowy, ponieważ w tym roku rozpoczynamy wielki remont obydwu siedzib – przy ul Kilińskiego oraz Spodków. Otrzymaliśmy na tę inwestycję blisko 60 milionów złotych – 52 miliony z rządowego programu Polski Ład oraz 8 milionów z budżetu Województwa Podlaskiego. Prace potrwają do 2025 roku. To niepowtarzalna okazja, by kamienica na ul. Kilińskiego odzyskała zabytkowy charakter, a Spodki nowoczesny blask.

Z okazji jubileuszu dziękujemy naszemu Organizatorowi – Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego za wsparcie i opiekę, naszym Partnerom za współpracę, sympatykom i przyjaciołom za ciepłe słowa i życzliwość. Nasze drzwi zawsze stoją dla Was otworem i zawsze na Was czekamy.

Brązowe Medale Prezydenta RP za Długoletnią Służbę otrzymali:

Marcin Adamski – starszy specjalista ds. promocji, Dział Promocji PIK
Agnieszka Jakubicz – główny specjalista ds. kultury ludowej, kierownik Działu Kultury Ludowej PIK
Magda Talmon – specjalista ds. plastycznych, Dział Sztuki PIK
Artur Szydłowski –  starszy specjalista ds. realizacji imprez, koordynator przeglądu ROCKOWANIA
Dariusz Kryszpiniuk – główny specjalista ds. kultury ludowej, koordynator Podlaskiej Oktawy Kultur, Dział Kultury Ludowej PIK

Odznaki Honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odebrali:

Lila Wyszkowska – wieloletni pracownik Działu Sztuki PIK
Adam Ślefarski – straszy specjalista ds. plastycznych, Dział Sztuki PIK

Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pracę na rzecz kultury polskiej otrzymały:
Teresa Sawicka oraz Wiesława Szafara z Działu Księgowości PIK

Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego za pracę na rzecz kultury i sztuki Województwa Podlaskiego otrzymali:

Lila Wyszkowska – wieloletni pracownik Działu Sztuki PIK
Krystyna Kunicka – główny specjalista ds. twórczości ludowej, Dział Kultury Ludowej PIK
Jerzy Kruszewski – specjalista ds. organizacji, akompaniator Kabaretu Seniorów Szpilka
Chór im. Stanisława Moniuszki, działający od 35 lat przy PIK
Kabaret Seniorów Szpilka działający od 40 lat przy PIK


fot. A. Sienkiewicz i M. Adamski / PIK Białystok