Jesteś na stronie: Jak opowiadać historię? Dziedzictwo lokalne w działaniach animacyjnych
Treść strony

Jak opowiadać historię? Dziedzictwo lokalne w działaniach animacyjnych

Warsztat poświęcony metodom pracy z lokalnym dziedzictwem i sposobom włączania społeczności do wspólnego tworzenia opowieści o przeszłości.

Czym jest dziedzictwo lokalne i w jaki sposób można je włączyć do działań animacyjnych? Jaka jest rola materialnych i niematerialnych śladów przeszłości w budowaniu wspólnot i wzmacnianiu ludzi w ich poczuciu przynależności do określonego miejsca? Jak z historii mówionej zbudować wspólną opowieść o ludziach i miejscach? Czy można takim tematem zainteresować młodych odbiorców?

W pierwszej części uczestnicy spotkania mogli przyjrzeć się najciekawszym przykładom działań społecznych i artystycznych, które eksplorują temat lokalnych historii, wydobywając ze społecznej pamięci wątki wyparte lub nieodkryte. Była to także okazja do sprawdzenia, w jaki sposób można przywracać pamięć o miejscach, które zniknęły lub zostały zapomniane oraz jak tworzyć atrakcyjne narracje w przestrzeni publicznej.

W drugiej części warsztatu uczestnicy podjęli się zaprojektowania własnych działań w wybranych miejscach i wokół ważnych dla nich tematów.

fot. Tomek Kaczor

Joanna Kubicka – pracuje w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od lat zaangażowana jest w kształcenie w dziedzinie animacji kultury, prowadzi zajęcia na studiach kulturoznawczych oraz na studiach praktycznych „sztuki społeczne”. Doświadczona koordynatorka i tutorka projektów społecznych, jako ekspertka współpracowała m.in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mazowieckim Instytutem Kultury, organizacjami pozarządowymi. Zajmuje się historią kultury i historią oddolną, tradycjami zaangażowania społecznego i formami uczestnictwa w kulturze. Współzałożycielka Fundacji Nowej Wspólnoty, prezeska Stowarzyszenia Katedra Kultury.

Szkolenie zorganizowane w ramach programu „Kultura-Interwencje 2022”.