Jesteś na stronie: Jak czuwać nad zmianami, czyli o diagnozie lokalnej
Treść strony

Jak czuwać nad zmianami, czyli o diagnozie lokalnej

Jak czuwać nad zmianami, czyli o diagnozie lokalnej

21.01.2022 – warsztaty dla pracowników instytucji kultury uczące jak rozpoznać potencjał środowiska lokalnego i jego potrzeby.

Podlaski Instytut Kultury zaprosił na warsztaty: „Jak czuwać nad zmianami, czyli o diagnozie lokalnej”, które odbyły się w piątek, 21 stycznia 2022 r., w godz. 9.00–16.00, w trybie stacjonarnym w Spodkach PIK przy ul. św. Rocha 14.

fot. M. Adamski / PIK w Białymstoku

 

Warsztaty, które poprowadziła Ewa Jasińska skierowane były do pracowników instytucji kultury i miały za cel pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie poznania potencjału środowiska lokalnego i jego potrzeb, jako podstawy definiowania kolejnych projektów. W trakcie spotkania uczestnicy rozmawiali o znaczeniu diagnozy i różnych jej formach, dowiedzieli się jak przygotować i wykorzystywać mapę zasobów oraz potrzeb lokalnego środowiska. Poznali metodologię ABCD (Asset Based Community Development…, czyli jak odkrywać i mobilizować zasoby) opracowaną przez Mike’a Greena, Henry’ego Moora, Johna O’Briena. Dowiedzieli się czemu i jak się przyglądać, co identyfikować, jak planować własne działania czerpiąc z tego co najcenniejsze dookoła nas.

Ewa Jasińska – od blisko 40 lat zaangażowana na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych. Trenerka, coach i ekspertka organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych w Polsce, certyfikowana trenerka Programów Aktywizacji Zawodowej, ekspertka Programu DIALOG oraz Programu Centra Aktywności Lokalnej wdrażanych w instytucjach samorządowych na terenie całego kraju (przede wszystkim w OPS/GOPS oraz w bibliotekach, domach kultury). Badaczka w programach „Domy Kultury +”, animatorka Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (sieć SPLOT) oraz Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie.