Jesteś na stronie: Jak czuwać nad zmianami, czyli o diagnozie lokalnej
Treść strony

Jak czuwać nad zmianami, czyli o diagnozie lokalnej

Jak czuwać nad zmianami, czyli o diagnozie lokalnej

21.01.2022 – warsztaty dla pracowników instytucji kultury uczące jak rozpoznać potencjał środowiska lokalnego i jego potrzeby.

Podlaski Instytut Kultury serdecznie zaprasza na warsztaty: „Jak czuwać nad zmianami, czyli o diagnozie lokalnej”, które odbędą się w piątek, 21 stycznia 2022 r., w godz. 9.00–16.00, w trybie stacjonarnym w Spodkach PIK przy ul. św. Rocha 14.

Warsztaty, które poprowadzi Ewa Jasińska skierowane są do pracowników instytucji kultury i mają za cel pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie poznania potencjału środowiska lokalnego i jego potrzeb, jako podstawy definiowania kolejnych projektów. W trakcie spotkania uczestnicy będą rozmawiali o znaczeniu diagnozy i różnych jej formach, dowiedzą się jak przygotować i wykorzystywać mapę zasobów oraz potrzeb lokalnego środowiska. Poznają metodologię ABCD (Asset Based Community Development…, czyli jak odkrywać i mobilizować zasoby) opracowaną przez Mike’a Greena, Henry’ego Moora, Johna O’Briena. Dowiedzą się czemu i jak się przyglądać, co identyfikować, jak planować własne działania czerpiąc z tego co najcenniejsze dookoła nas.

Koszt udziału: 50 zł/osoby

Formularz zgłoszeniowy

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ewa Jasińska – od blisko 40 lat zaangażowana na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych. Trenerka, coach i ekspertka organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych w Polsce, certyfikowana trenerka Programów Aktywizacji Zawodowej, ekspertka Programu DIALOG oraz Programu Centra Aktywności Lokalnej wdrażanych w instytucjach samorządowych na terenie całego kraju (przede wszystkim w OPS/GOPS oraz w bibliotekach, domach kultury). Badaczka w programach „Domy Kultury +”, animatorka Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (sieć SPLOT) oraz Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie.