Treść strony

IV Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Teatralnej. PIKtoGRAmy 2024 – Mistrzowie Recytacji/Piosenki (dzieci i młodzież). Formularz zgłoszeniowy

IV Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Teatralnej. PIKtoGRAmy 2024 – Mistrzowie Recytacji/Piosenki (dzieci i młodzież)
Kategoria artystyczna
Kategoria wiekowa

Wiersz / proza (Kategoria Mistrzowie Recytacji)

Rodzaj utworu

Piosenka (Kategoria Mistrzowie Piosenki)

Akompaniament
Zgoda dobrowolna