Jesteś na stronie: Instytucje kultury w dobie kryzysu – potrzeby, oczekiwania, szanse
Treść strony

Instytucje kultury w dobie kryzysu – potrzeby, oczekiwania, szanse

Instytucje kultury w dobie kryzysu – potrzeby, oczekiwania, szanse

Dyrektorzy ośrodków kultury z całego województwa wzięli udział w spotkaniu online „Instytucje kultury w dobie kryzysu – potrzeby, oczekiwania, szanse”, które zorganizował 8 maja 2020 r. Podlaski Instytut Kultury.

Funkcjonowanie sektora kultury w Polsce wobec obostrzeń związanych z koronawirusem jest obecnie ogromnym wyzwaniem. Jakie działania w związku z tym można i należy podjąć, aby kryzys gospodarczy nie spowodował regresu w kulturze regionu? Jakiego wsparcia potrzebują animatorzy i edukatorzy z naszego województwa w obecnej sytuacji?

Na te i inne tematy związane z obecną sytuacją rozmawiali podczas spotkania dyrekcja PIK oraz dyrektorzy czy ich przedstawiciele z 17 ośrodków: w Hajnówce, Łomży, Suwałkach, Kolnie, Rajgrodzie, Siemiatyczach, Poświętnem, Sokołach, Piątnicy, Milejczycach, Lipsku, Choroszczy, Wysokiem Mazowieckiem, Gródku, Sejnach, Narewce i Krzywem. Dyskusja dotyczyła głównie problemów, z którymi boryka się obecnie sektor kultury. Zgłaszano takie kwestie jak braki sprzętu (np. kamerek internetowych, aparatów, oprogramowania), braki kadrowe czy braki sponsorów. Dyrektorzy wyrazili też swoje obawy między innymi o to, czy odbiorcy kultury z ich regionu po takiej przerwie do nich wrócą lub czy (i jak) da się przenieść całą ofertę do Internetu.

Barbara Bojaryn-Kazberuk, dyrektor PIK, w odpowiedzi na wyrażane przez uczestników spotkania potrzeby, zadeklarowała m.in. rozszerzenie programu szkoleń dla pracowników domów kultury, zainicjowanie współpracy między ośrodkami w zakresie wymiany zasobami i wzajemnej promocji. Zaproponowała także utworzenie forum ludzi kultury, które umożliwiałoby szeroko pojęte lobbowanie działań kulturalnych.

W drugiej części spotkania wzięły udział również koordynatorki programu Bardzo Młoda Kultura – podlaskie, który jest od lat prowadzony przez PIK wraz z Narodowym Centrum Kultury. Zaprezentowały możliwości działań w zakresie edukacji kulturowej w naszym województwie i sposobach przeprowadzenia konkursu regrantingowego.

Spotkanie pokazało potrzebę organizowania dyskusji i wymiany doświadczeń między dyrektorami instytucji kultury z naszego województwa, dlatego PIK, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom regionu, rozważa możliwość organizacji regularnych spotkań tego typu.