Treść strony

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD NIEZAWODOWEJ TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ „PIKtoGRAmy” 2022. FORUM TEATRÓW NIEZAWODOWYCH

(T) II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD NIEZAWODOWEJ TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ „PIKtoGRAmy” 2022. FORUM TEATRÓW NIEZAWODOWYCH
ELIMINACJE: *
Kategoria wiekowa *
Forma Teatralna *
Zgoda dobrowolna