Jesteś na stronie: I Sokólski Przegląd Piosenki Patriotycznej „Do kraju tego…”
Treść strony

I Sokólski Przegląd Piosenki Patriotycznej „Do kraju tego…”

Konkurs ma na celu propagowanie postaw patriotycznych, kształtowanie i pogłębianie ogólnej muzykalności i wrażliwości wśród dzieci i młodzieży.