Jesteś na stronie: Generalny remont siedzib PIKu coraz bliżej
Treść strony

Generalny remont siedzib PIKu coraz bliżej

Generalny remont siedzib PIKu coraz bliżej

Urząd marszałkowski właśnie ogłosił przetarg na modernizację obu budynków PIKu.

„Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego” tak nazywa się projekt, na który nasza instytucja otrzymała 63 mln zł. w ramach programu Polski Ład. To fundusze na generalną modernizację zabytkowej kamienicy przy ul. Kilińskiego 8 oraz Spodków przy ul. św. Rocha 14 w Białymstoku.

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie dwóch zadań. Pierwsze dotyczy kamienicy przy ulicy Kilińskiego i tu najważniejszym działaniem jest wymiana stropu. Drugie zadanie to wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach modernizacji czterech Spodków wraz z urządzeniem terenu wokół. Budynki zyskają termoizolację, nowe instalacje sanitarne, elektryczne, wnętrza i wyposażenie, między innymi urządzenia nagłośnieniowe, oświetleniowe, muzyczne, system wystawienniczy na potrzeby edukacji kulturalnej, telebim multimedialny, umeblowanie.

To modernizacja z wielkim rozmachem i na ogromną skalę. Po jej zakończeniu siedziba PIK  na Kilińskiego odzyska zabytkowy, a Spodki nowoczesny blask.

Informacje o przetargu na stronie: https://przetargi.wrotapodlasia.pl/