Jesteś na stronie: Galeria PIK
Treść strony

Galeria PIK

Galeria PIK

Wystawy prezentowane w galerii PIK przy ul. Jana Kilińskiego 8.

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku od wielu lat współpracuje  z artystami, twórcami ludowymi i rękodzielnikami nie tylko z terenu województwa podlaskiego, ale także z Polski i zagranicy. W naszej galerii przy ul. Jana Kilińskiego 8 w Białymstoku prezentujemy wystawy z różnych dziedzin sztuki, takich jak malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba czy fotografia, a w galerii w Spodkach przy ul. św. Rocha 14 (obecnie zamkniętej z powodu remontu) twórczości ludowej takiej jak tkactwo, garncarstwo, plecionkarstwo. Zachęcamy do zapoznania się z ostatnio organizowanymi wystawami i sylwetkami artystów i twórców ludowych współpracujących z PIK.

Wystawy organizowane w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku