Treść strony

Forum Kultury – ankieta ewaluacyjna

Forum Kultury – ankieta ewaluacyjna

Bardzo prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej dotyczącej Forum Kultury – spotkania organizowanego w dniach 8-9.06.2022 w Lublinie.

1. W jakim stopniu Forum Kultury spełniło Państwa oczekiwania? *
(proszę zaznaczyć na skali gdzie 1 – wcale, 5 – bardzo)
2. Forum Kultury zwiększyło moją wiedzę w obszarze strategii działalności instytucji kultury w warunkach ciągłej niepewności. *
(proszę zaznaczyć na skali gdzie 1 – wcale, 5 – bardzo)
3. Wiedzę zdobytą na Forum Kultury mogę wykorzystać w swojej pracy. *
(proszę zaznaczyć na skali gdzie 1 – wcale, 5 – bardzo)