Treść strony

Formularz zgłoszeniowy na konferencję inauguracyjną BMK (25.04.2023)

Bardzo Młoda Kultura – konferencja inauguracyjna

Pytania na potrzeby pierwszego wykładu

(Opcjonalnie) Szczególne potrzeby uczestnika zajęć

Zgoda na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych Podlaskiego Instytutu Kultury i w Internecie
Zgoda dobrowolna