Treść strony

Formularz – Mistrzowie recytacji / dzieci i młodzież / PIKtoGRAmy 2023

(R-dzieci) III Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Teatralnej. PIKtoGRAmy 2023
Eliminacje
Kategoria wiekowa. Dzień Dziecięcy (18.04.2023)
Kategoria wiekowa: Dzień Młodzieżowy (19.04.2023)

Pierwszy utwór

Drugi utwór ( w kategorii uczniowie szkół średnich)

Na Przeglądzie zaprezentuję utwór
Zgoda dobrowolna