Treść strony

Festiwal Łucji Prus – online

Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus promuje piosenki z dobrą muzyką i dobrym tekstem, a do tego odkrywa młode talenty. Podczas trzech dni festiwalu zakwalifikowani uczestnicy prezentowali piosenki z repertuaru Łucji Prus (piosenkarki pochodzącej z Białegostoku) oraz utwory znanych i debiutujących autorów piosenki literackiej przed profesjonalnym jury, w którym zasiadają m.in. Włodzimierz Nahorny, Jan Wołek, Janusz Strobel i Nula Stankiewicz. Poprzez spotkania młodych wykonawców z publicznością, która ceni i lubi dobrą muzykę, PIK chce przywrócić potrzebę śpiewania o rzeczach ważnych i nieprzemijających.

Poniżej będą zamieszczane nagrania laureatów festiwalu.

Wspólny występ

Nina Larek – laureatka III miejsca w 2020 roku

Natalia Skorupka – laureatka wyróżnienia w 2020 roku

Natalia Grędziszewska – laureatka wyróżnienia w 2020 roku

Monika Kamińska – laureatka wyróżnienia w 2020 roku

Marta Majek – laureatka wyróżnienia w 2020 roku

Kacper Siekirka – laureat wyróżnienia w 2020 roku

Izabela Karczewska – laureatka III miejsca w 2020 roku

Elżbieta Krysiewicz – laureatka wyróżnienia w 2020 roku

Filip Rychcik – laureat I miejsca w 2020 roku

Barbara Małecka – laureatka I miejsca w 2020 roku

Recital Anny Marii Zawadzkiej – laureatki I miejsca w 2019 roku

Pierwszą nagrodę (w wysokości 3500 zł) otrzymali ex aequo: Barbara Małecka z Krakowa i Filip Rychcik z Warszawy. Drugą nagrodę, również ex aequo (w wysokości po 2250 zł), przyznano: Marcie Majek z Warszawy i Natalii Skorupce z Rudy Śląskiej. Trzecią nagrodę, także równorzędną, (w wysokości po 1500 zł) otrzymały: Izabela Karczewska z Hajnówki i Nina Larek z Poznania.

Jury przyznało również trzy równorzędne wyróżnienia. Otrzymały je Elżbieta Krysiewicz z Choroszczy, Monika Kamińska z Białegostoku i Natalia Grędziszewska z Nowego Dworu Mazowieckiego.
Jak co roku swoją nagrodę w kwocie 2500 zł przyznał Związek Artystów Scen Polskich, otrzymał ją Kacper Siekirka z Wrocławia.