Jesteś na stronie: „Wspólna prezentacja” – wystawa w galerii PIK
Ładowanie Wydarzenia

„Wspólna prezentacja” – wystawa w galerii PIK

„Wspólna prezentacja” – wystawa w galerii PIK
Data
23 czerwca 2020
- 17 lipca 2020
Miejsce

Szczegóły

Zapraszamy na wystawę „Wspólna prezentacja”, na której przedstawione zostaną fotografie artystów z Białegostoku i Łomży. Na „Wspólnej prezentacji” znajdą się prace Krystyny Tomaszuk, Anny Worowskiej, Zbigniewa Ciborowskiego, Wiesława Koryckiego, Marka Tomaszuka oraz Stanisława Zeszuta. Autorzy są członkami Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenia Twórców, nawiązującego do tradycji Fotoklubu Polskiego istniejącego w latach 1929–1939. Na wystawie można obejrzeć fotogramy będące wynikiem indywidualnie i niepowtarzalnie odczuwanej przez ich autorów rzeczywistości. Każdy twórca prezentuje odmienny sposób patrzenia na otaczający świat, każdego fascynuje co innego i co innego absorbuje.

Wystawę będzie można oglądać w siedzibie PIK przy Kilińskiego 8 do 17 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje o wystawie:
Dział Sztuk Plastycznych PIK
tel. 85 740-37-15
galeria@pikpodlaskie.pl


KRYSTYNA TOMASZUK
Z wykształcenia m.in. oligofrenopedagogik, terapeuta socjoterapii. Aktywna zawodowo w charakterze nauczyciela na różnych poziomach edukacji i w różnych grupach wiekowych. Interesuje się twórczością, inteligencją emocjonalną. Podczas zajęć stosuje elementy socjoterapii wspierania rozwoju przez sztukę. Propaguje fotografowanie jako zabawę, radość, autoterapię, wyrażanie siebie i odzwierciedlenie relacji umysłu do świata, szansę dla osób niepełnosprawnych na integrację z resztą społeczeństwa. Pokazuje, że wejście w magiczny krąg sztuki możliwe jest dla każdego. Członek Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestniczyła w ponad 80 wystawach, w tym 30 indywidualnych.

ANNA WOROWSKA
Z wykształcenia biolog, mieszka w Białymstoku. Autorka wystaw indywidualnych i zbiorowych. Laureatka konkursów fotograficznych. Współorganizatorka i uczestniczka plenerów, warsztatów oraz spotkań fotograficznych. Autorka i współautorka albumów i książek fotograficznych, głównie o tematyce podlaskiej. Członek Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej i Związku Polskich Artystów Fotografików.

ZBIGNIEW CIBOROWSKI
Rodowity łomżanin. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, z zawodu nauczyciel. Od 45 lat zajmuje się różnymi dziedzinami fotografii. Jest popularyzatorem, krytykiem i nauczycielem sztuki fotograficznej. Współpracuje w tym zakresie z wydawnictwami. Autor wielu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Uczestnik kilkudziesięciu konkursów i prezentacji zbiorowych fotografii artystycznej. Współzałożyciel Klubu Fotografii NURT oraz członek rzeczywisty (AFRP) Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej.

WIESŁAW KORYCKI
Fotografowaniem zajmuje się od 1980 roku. Jego ulubioną marką aparatów jest Nikon. W większości stosuje obiektywy z poprzedniej epoki dostosowane do tego aparatu. Drugim jego zainteresowaniem jest fotografia w podczerwieni. Daje ona wiele możliwości w inspirowaniu zdjęć. Członek Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej i Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego.

MAREK TOMASZUK
Urodzony i mieszkający w Białymstoku, od 40 lat zajmuje się zawodowo fotografią techniczną i naukową. Specjalizuje się w fotografowaniu w podczerwieni. Uczestniczył w ponad 110 wystawach indywidualnych i zbiorowych. Członek Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej.

STANISŁAW ZESZUT
Urodził się w Wałbrzychu, a od 1979 r. mieszka w Łomży. Fotografuje od 40 lat jako twórca, ale też jest aktywnym uczestnikiem ruchu fotograficznego w Łomży i regionie. Współzałożyciel Klubu Fotografii NURT oraz czynnie organizuje różnorodne działania środowiska fotograficznego. Brał udział w wystawach zbiorowych w Łomży, Lublinie, Świdnicy, Kielcach, Białymstoku, Gorzowie Wielkopolskim. Jest też  autorem wielu wystaw indywidualnych. Członek rzeczywisty (AFRP) Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizator

Telefon
504078846
Email
promocja@pikpodlaskie.pl
Strona internetowa

Informacje

Wstęp
Wolny

Miejsce

Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok, Polska
Telefon
85 740 37 16
Kategorie: Wystawy