Ładowanie Wydarzenia

Prawo w kulturze, kultura w prawie

Prawo w kulturze, kultura w prawie
Data
7 lipca 2020
Czas
godz. 12:00

Szczegóły

Zapraszamy dyrektorów instytucji kultury na szkolenie online „Prawo pracy – stosowanie i wykładnia przepisów przez pryzmat regulacji UE”. Odbędzie się ono 7 lipca, w godz. 12.00–14.00, a poprowadzi je dr Tomasz Kałużny, sędzia orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z Działem Promocji Podlaskiego Instytutu Kultury pod numerem telefonu 85 740 37 22 lub 504 078 846.

Program:

 1. Wprowadzenie – zwięzła informacja o sieci Europe Direct, Team Europe
  i ewentualnie o Centrach Dokumentacji Europejskiej, ze wskazaniem przykładowych inicjatyw aktywności lokalnych.
 2. Stosowanie regulacji pracowniczych, jako istotny element zarządzania organizacją
  (z odniesieniem do bieżącej sytuacji rynku pracy oraz zmian wynikających
  z wprowadzanych rozwiązań na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z COVID-19).
 3. Źródła prawa pracy i wpływ regulacji unijnych na przepisy krajowe.
 4. Nawiązywanie relacji pracowniczych (z odniesieniem do dokumentacji pracowniczej).
 5. Stosunek pracy (legalizacja zatrudnienia a wykonywanie pracy w ramach
  zatrudnienia pozapracowniczego  i samozatrudnienia).
 6. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
 7. Rozwiązywanie umów o pracę i realizacja roszczeń pracowniczych.
 8. Nowoczesne zarządzanie organizacją – case study, zakaz dyskryminacji.
 9. Podsumowanie: wsparcie oferowane przez Sieć Europe Direct wspólny projekt szkoleniowy PiK i ED w ramach programu COVID-19 Narodowego Instytutu Wolności (Maciej Skindzier), plany działań zorientowanych na podnoszenie wiedzy i kompetencji kadr kultury w aktywnościach długofalowych PIK. (Karolina Szymańska-Skowronek).

dr Tomasz Kałużny – sędzia orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wiceprezes Wschodniego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, współpracujący z The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), The World Bank (WB), ekspert sieci Team Europe koordynowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Organizator

Telefon
85 740 37 11
Email
pik@pikpodlaskie.pl
Strona internetowa

Informacje

Wstęp
Wolny
Kategorie: Warsztaty