Jesteś na stronie: Festiwal Interphoto 2019
Ładowanie Wydarzenia

Festiwal Interphoto 2019

Festiwal Interphoto 2019
Data
27 września 2019, godz. 19:00
- 25 października 2019

Szczegóły

PIK w Białymstoku zaprosił na trzy wystawy w ramach Festiwalu Interphoto 2019.

W piątek, 27 września 2019, o godz. 19:00 przy ul. Jana Kilińskiego 8 odbył się wernisaż „Fatescapes”, na którym swoje prace zaprezentował Pavel Maria Smejkal.

„Fatescapes” – Pavel Maria Smejkal


Ta złożona z pozornie znajomych, choć uderzająco obcych fotografii kompozycja wydaje się być skoncentrowana na tematyce historycznej, zarówno w kontekście ludzkiej cywilizacji, jak i wykorzystanego środka przekazu – fotografii. Jednak wystawa Pavla Smejkala sięga głębiej, rozważając obecne perspektywy, refleksje i możliwości technologiczne. Wraz z rozwinięciem się cyfrowej rzeczywistości, ogólnodostępnego rozpowszechniania informacji przez Internet i postmodernistycznego spojrzenia na motyw prawdy, realności i oryginalności, fotografia stała się czymś zupełnie innym niż kiedy powstała. Fatescapes jest między innymi kontemplacją tych współczesnych działań, sytuacji i zmieniającej się rzeczywistości. Wystawa porusza też temat przywłaszczeń w sztuce. Autor w dużej mierze wykorzystuje oryginalne zdjęcia, jednak ostateczny rezultat jest swego rodzaju zaprzeczeniem pierwotnego sensu dzieła. Tytuł „Fatescapes”, neologizm stworzony przez połączenie słowa fate oznaczającego „przeznaczenie” czy „los” i odpowiednika drugiego członu wyrazu „krajobraz”, odnosi się jednocześnie do przedstawiającej doniosłe zdarzenia, zmodyfikowanej zawartości zdjęć, jak i przestrzeni, w której zakotwiczone jest nasze codzienne istnienie. Określa dzieło, które spogląda na przełomowe i bolesne momenty w historii ludzkości, jednocześnie stawiając pytania o przyszłość i o teraźniejszość.

Pavel Maria Smejkal (urodzony w 1957 roku na terenie Republiki Czeskiej) – artysta-fotograf; mieszka i pracuje w Koszycach, na Słowacji. Jest przewodniczącym PhotoART Centrum, organizacji non-profit z siedzibą w Koszycach. Swoją twórczość prezentował na wystawach na całym świecie. Był finalistą konkursów Critical Mass Book Award oraz Daylight Photo Award. Jego fotografie znalazły się między innymi we Francuskim Muzeum Fotografii (Musée Français de la Photographie) w Bièvres (Paryż). Ukazywały się też w wielu magazynach i książkach.


W niedzielę, 29 września 2019 r. otwarto dwie wystawy fotografii – w Spodkach PIK, przy ul. św. Rocha 14, wernisaż fotografii Andrzeja Kramarza, „Kawałek ziemi”, a przy ul. Jana Kilińskiego 8 wernisaż prac Adriana Wykroty „NIE”. 

 „Kawałek ziemi” – Andrzej KramarzPoprzez dokumentację fotograficzną, testamenty ocalałych i nagrania terenowe, cykl Kawałek ziemi przywraca do życia pozornie niewinne krajobrazy. Andrzej Kramarz łączy wizualność z dźwiękiem, aby scalić świadka, miejsce, tragiczne wydarzenia II Wojny Światowej, i w ten sposób skierować naszą uwagę na zjawisko emocjonalnej relacji człowieka z miejscami. Nagrania towarzyszące fotografiom- osobiste historie świadków, strzępy myśli- podkreślają wybiórczość ludzkiej pamięci; jak mocno akt zapominania osadzony jest w domenie pamięci. Artysta prosi nas o refleksję nad jej fenomenem, wpływając jednocześnie na nasze, z góry przyjęte interpretacje poprzez historyczny kontekst prawdy.

Andrzej Kramarz jest polsko-amerykańskim artystą, wykładowcą, kuratorem, redaktorem książek fotograficznych. Wykorzystując fotografię, znalezione zdjęcia, archiwa, audio, wideo i tekst, Kramarz jest przede wszystkim artystą konceptualnym, który tworzy multidyscyplinarne instalacje badające funkcje ludzi, miejsc i rzeczy w konstrukcji mnemoników – fikcji, dzięki którym ożywiamy przeszłość, ekstrapolujemy przyszłość i wymyślamy teraźniejszość. Autor książek; Rzeczy (2008) i Niewidzialne mapy (2015).


„NIE” – Adrian Wykrota

Fotografie wykonane w Polsce (2014 – 2018)
Tym wszystkim pomiędzy. 

Czy Polacy podzielili się w ostatnich latach, czy też może nigdy nie stanowili w miarę jednorodnej grupy, a rosnąca temperatura politycznych zdarzeń tylko te linie podziału uwypukliła? A może byli po prostu różni, ale zamieszkujący we względnej zgodzie to samo podwórko zakreślone granicami państwowymi, ze wspólnym zestawem podstawowych symboli? Jakkolwiek by nie było, jedność jest mitem usytuowanym w „starych, dobrych czasach”, które nigdy nie istniały. Jako punkt odniesienia do oceny dzisiejszych wydarzeń ów mit jest całkowicie bezużyteczny. Fotografie Adriana Wykroty nie dają odpowiedzi na żadne z postawionych pytań – tę ciężką pracę pozostawia oglądającemu. Autor przygląda się polskości jako świadek, a nie mędrzec podający gotowe rozwiązania na tacy. Nie wchodzi też w romantyczne buty – ogląda Polskę bardziej okiem Hrabala niż Mickiewicza, czy Norwida. Zdjęcia są jak widokówki z wysp polskiego archipelagu. Te małe lądy każdy może ułożyć inaczej na własnej mapie, fotograf daje tu wolną rękę. Za wskazówkę w składaniu tej układanki mogą posłużyć tytuły, które odwołują się do miejsc (TU) oraz procesów, w wyniku których powstają podziały (TAK, w taki sposób). Całość spina tytułowe NIE, które może wyrażać nie tylko krytyczny stosunek autora do rzeczywistości, co byłoby zbyt proste, ale odwołuje się także do takich polskich przywar narodowych jak upór, negowanie dobrych rozwiązań, brak współpracy, czy brak dbałości o relacje.

Jerzy Piątek

Adrian Wykrota – fotograf, dokumentalista, pomysłodawca i współzałożyciel galerii PIX.HOUSE. Student Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy). Stypendysta Ministerstwa Kultury, Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
i miasta Poznań. W 2014 roku wybrany jednym z 30 najlepszych na świecie fotografów przed 30 przez Magnum Photos. Zwycięzca i finalista konkursów: IPA, Grand Press Photo, BzWBK Press Photo, Lumix Festival, Leica Street Photo, Fotoreporter Roku. Prezentował swoje prace na wystawach w Polsce i na świecie. Mieszka w Poznaniu.


W ramach tegorocznej edycji organizatorzy zaplanowali udział ponad 200 artystów, 10 kuratorów, 15 jurorów. Odbyło się: 30 wystaw, 4 warsztaty, 4 pokazy filmów, przegląd Portfolio Review, konkursy: INTERPHOTO GRAND PRIX, Street Art, Fotografii Młodych, pokaz zdjęć z muzyką na żywo, panel naukowy, 5 wykładów i prelekcji oraz spotkania autorskie. Do udziału zostali zaproszeni artyści z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji, Słowenii, Niemiec oraz USA, dyrektorzy festiwali fotograficznych, jurorzy i krytycy z Polski, Litwy, Estonii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA.

Białystok Interphoto jest festiwalem cyklicznym, o wysokim poziomie artystycznym, odbywającym się co dwa lata, obejmującym nie tylko działania wystawiennicze ale również spotkania, prelekcje, warsztaty, pokazy multimedialne, konkursy szkolne, działania łączące fotografię z muzyką czy literaturą, gry miejskie. Działania kierujemy odbiorców wszystkich kategorii wiekowych. Festiwal rozwija się nieprzerwanie od 2013 roku i staje się oczekiwanym przez odbiorców, artystów i krytyków najważniejszym wydarzeniem tego typu w Polsce, a także w Środkowo – Wschodniej części Europy. Głównym tematem festiwalu, niezależnie od edycji jest GRANICA, ze wszelkimi przynależącemu temu hasłu wymiarami od Genius Loci po obszary indywidualnego doświadczenia w płaszczyźnie duchowej czy eksperymentalnej.

Więcej informacji na temat Festiwalu Białystok Interphoto na stronie: www.interphoto.pl 
Organizatorzy: PIK w Białymstoku, Forum Fotografii i Multimediów.

Kategorie: Wystawy