Jesteś na stronie: 43 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej
Ładowanie Wydarzenia

43 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej

43 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej
Data
29 maja 2024, godz. 18:30
- 2 czerwca 2024

Szczegóły

Znamy laureatów wydarzenia. Zdjęcia z koncertu galowego.

Jury w składzie:
1. ks. Jerzy Szurbak – przewodniczący
2. prof. Wioletta Miłkowska
3. prof. Stanisław Krawczyński
4. prof. Powilas Gylis
po wysłuchaniu chórów biorących udział w Festiwalu, przyznało następujące nagrody i miejsca:
 
NAJWYŻSZY TYTUŁ – PRIMUS INTER PARES oraz nagrodę ufundowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznano – Państwowemu Chórowi Kameralnemu „Polifonia” pod dyrekcją Linasa Balandisa z Siaulai (Litwa).
 
Nagrody specjalne:
1. Dyrygentowi Chóru Duchowieństwa Dubieńskiego Dekanatu Prawosławnej Cerkwi Ukraińskiej z Dubna (Ukraina), Panu Serhijowi Hawrylenko za bezkompromisowe głoszenie
Ektenii Pokoju – Nagroda ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. Wiolonczeliście Panu Zdzisławowi Łopińskiemu za ujmujące wykonanie solowej partii wiolonczeli w utworze Johna Tavenera „Swiatyj Boże” – nagroda ufundowaną przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3. Dyrygentce Chóru Polskiego Radia – Lustawice, Pani Oldze Bodnar za interpretacje kompozycji Ivana Moodego – nagroda fundowaną przez Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A.
4. Dyrygentowi Chóru Polskiego Radia – Lusławice, Panu Włodzimierzowi Siedlikowi za premierowe wykonanie utworów Ludomira Michała Rogowskiego – nagroda ufundowana
przez Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A.
5. Męskiemu Kameralnemu Zespołowi Śpiewu Cerkiewnego „Partes” pod dyrekcją Michała Łaszewicza z Poznania (Polska) za pielęgnowanie tradycji muzycznych Wielkiego Księstwa Litewskiego – nagroda ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6. Kameralnemu Chórowi „Sofia” pod dyrekcją Aleksieja Szamryckiego z Kijowa (Ukraina) za niezwykle wymowny koncert „Chóralny Trójgłos Pokoju” – nagroda ufundowana przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
I miejsce w kategorii chórów amatorskich oraz nagrodę ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznano Chórowi „Gloria” Uczelni Muzycznej im. Sztefana Njagi,
pod dyrekcją Walerii Diaconu z Kiszyniowa (Mołdawia)
I miejsce w kategorii chórów zawodowych oraz nagrodę ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznano Państwowemu Chórowi Kameralnemu Erywania pod dyrekcją Kristiny Voskanyan z Erywania (Armenia)
 
Serdecznie gratulujemy wszystkim wykonawcom. 
Partner Strategiczny wydarzenia Województwo Podlaskie
 
 

„Chóralnym Trójgłosem Pokoju” w wykonaniu Kameralnego Chóru „Sofia” z Kijowa (Ukraina), Chóru „Concordia” (Wolna Białoruś) i Chóru „Mus Arietes” (Polska) rozpoczął się 43 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku. Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku jest partnerem wydarzenia.

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Patronat Związku Kompozytorów Polskich

 

Organizator

Telefon
504078846
Email
promocja@pikpodlaskie.pl
Strona internetowa
Kategorie: Festiwal