Jesteś na stronie: E-tradycja z nowymi twórcami
Treść strony

E-tradycja z nowymi twórcami

E-tradycja z nowymi twórcami

Kolejne sylwetki w Cyfrowej bazie twórców ludowych województwa podlaskiego.

Prowadzona przez Podlaski Instytut Kultury baza twórców ludowych nieustannie się rozwija. Obecnie jest w niej już ponad sześćdziesiąt osób – artystów i rzemieślników reprezentujących dwanaście dziedzin twórczości ludowej. To między innymi przedstawiciele garncarstwa, tkactwa, kowalstwa, bednarstwa, plecionkarstwa, tokarstwa, łyżkarstwa. W bazie znaleźli się również artyści zajmujący się zdobnictwem architektonicznym, wycinanką, rzeźbą, pisankarstwem, wykonywaniem instrumentów, kwiatów z bibuły, słomianych pająków, czy pieczywa obrzędowego. To mistrzowie w swoich dziedzinach, osoby które prowadzą warsztaty, pokazy, lekcje regionalne. W ostatnich dniach do tego grona strażników tradycji dołączyło w bazie PIK osiem osób. To tkaczki: Karolina Radulska, Helena Gołko, Jolanta Pawłowicz i Jadwiga Możejko, pisankarki: Helena Kiczko i Krystyna Krahel-Krysiuk, Andrzej Wasilewski – rzeźbiarz oraz Franciszek Lulewicz – kowal.

Chcemy tę bazę nieustannie rozwijać o kolejne dziedziny i nowych twórców. Jesteśmy otwarci na wszystkie informacje, sugestie i uwagi. Mamy nadzieję, że E-tradycja posłuży ochronie sztuki ludowej i ludowego rzemiosła, bo nie ma lepszego sposobu zachowania tradycji niż znalezienie kontynuatorów. I właśnie na to liczymy – podkreśla Krystyna Kunicka opiekun bazy w PIK.

W Cyfrowej bazie twórców ludowych województwa podlaskiego oprócz danych kontaktowych oraz krótkiej informacji o twórcy można znaleźć także ofertę warsztatową, zdjęcia wyrobów, a w niektórych przypadkach również wizytówkę filmową. Strona pod krótka nazwą E-tradycja zawiera także czytelną mapę, która ułatwi dotarcie do pracowni poszczególnych twórców.

Informacje o twórcach ludowych zostały zebrane przez pracowników Podlaskiego Instytutu Kultury podczas kilkunastu wyjazdów terenowych. Instruktorzy PIKu przeprowadzili wiele wywiadów, stworzyli dokumentację fotograficzną, a w niektórych przypadkach także audiowizualną. Owoce tej pracy można oglądać w formie atrakcyjnie zaprezentowanej cyfrowej bazy twórców ludowych. E-tradycja powstała jako odpowiedź na wiele sygnałów i pytań, jakie docierały do Podlaskiego Instytutu Kultury z różnych środowisk. O kontakt z twórcami ludowymi pytali animatorzy i organizatorzy dużych imprez w regionie i kraju, nauczyciele przygotowujący lekcje z zakresu edukacji regionalnej, studenci zbierający materiał do pracy badawczej, czy wreszcie goście odwiedzający województwo podlaskie. Potrzebę zbudowania takiej cyfrowej bazy sygnalizowali także sami twórcy ludowi, którzy chcą prezentować swoją pracę, umiejętności i w ten sposób być może znaleźć kontynuatorów.