Treść strony

Kurpie Zielone

Kurpie Zielone

Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, działający przy Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku, to jedna z najstarszych tego typu grup nie tylko w województwie, ale też w Polsce. Rozpoczął swoją działalność w 1953 r., z inicjatywy prof. Stefana Sobierajskiego, a w 1956 r. połączył się z zespołem Związku Zawodowego Pracowników Drogowych „Podlasie”. „Gazeta Białostocka” zainicjowała wtedy plebiscyt na określenie nowo powstałej grupy, w którym wygrała nazwa „Kurpie Zielone”.

Nieprzerwana, 70-letnia działalność zespołu jest zjawiskiem bez wątpienia wyjątkowym. Obecnie Kurpie Zielone liczą ponad 150 osób, ale od momentu powstania, w grupie tańczyło, śpiewało i grało ponad dwa tysiące osób. Zespół tworzą studenci i uczniowie oraz osoby pracujące, nie tylko z Białegostoku, ale z całego województwa podlaskiego (m.in. z Grajewa, Siemiatycz, Hajnówki czy Suwałk), a nawet z innych regionów Polski (Ełk, Warszawa). Oprócz grupy dorosłej funkcjonują też sekcja młodzieżowa oraz trzy grupy dziecięce, tzw. Małe Kurpie.

Od samego początku repertuar zespołu opierał się przede wszystkim na tradycjach sąsiadujących ze sobą regionów: Podlasia, Kurpi Zielonych i Kurpi Białych, ale stale wzbogacany jest o nowe kompozycje. Obecnie grupa prezentuje nie tylko folklor z terenu województwa podlaskiego, ale też ziem górskich (Spisz, Orawa, Żywiecczyzna, Ziemia Sądecka, Beskid Niski) i innych regionów. Ponadto, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, oferta repertuarowa poszerzyła się o nowe opracowania choreograficzne polskich tańców narodowych. 

W ciągu 70 lat działalności zespół dał blisko dwa tysiące koncertów, które obejrzało ponad milion widzów, występował w niemal całej Polsce oraz w ponad dwudziestu krajach Europy, Azji i Ameryki. Najważniejszym celem Kurpi Zielonych jest działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanie tradycji ludowych Podlasia i Kurpiowszczyzny, popularyzowanie najpiękniejszych pieśni i tańców polskich oraz ich prezentacja w formie scenicznych opracowań. 

Przez wiele lat repertuar Kurpi Zielonych tworzyli kierownik artystyczny Andrzej Dyrdał oraz choreograf Wiesław Dąbrowski. Od 2016 roku program grupy przygotowywał choreograf Mariusz Żwierko. W latach 2022-2023 kierownikiem artystycznym zespołu był Patryk Jabłoński. Obecnie kierownikiem muzycznym jest Andrzej Grzybowski, a zespołem kieruje Agnieszka Ondruch-Sikora.

Repertuar zespołu

GRUPA DOROSŁA

Trzyczęściowe widowisko „Od zakochania do ślubowania” (Podlasie, Kurpie Zielone, Kurpie Białe) – reż. Mariusz Żwierko
„Wiosna na Podlasiu” – tańce i pieśni podlaskie o miłości, młodości i wiośnie; opr. muz. Andrzej Dyrdał, chor. Mariusz Żwierko
„Zrankoziny” – widowisko oparte na zwyczajach zaręczynowych, tańcach i pieśniach Kurpiów z Puszczy Zielonej; opr. muz. Andrzej Dyrdał, chor. Mariusz Żwierko
„Juz za stoły zasiadaju” – tańce i pieśni Kurpiów z Puszczy Białej; opr. muz. Andrzej Grzybowski, chor. Mariusz Żwierko
„Wesele i po weselu” – oberek i kujawiak narodowy do muzyki na motywach melodii opoczyńskich; opr. muz. Andrzej Grzybowski, chor. Mariusz Żwierko
„Zielone Świątki na Spiszu” – tańce i pieśni Górali Spiskich; opr. muz. Andrzej Grzybowski, chor. Mariusz Żwierko
„Strachy na Lachy” – tańce i pieśni Lachów Sądeckich; opr. muz. Andrzej Grzybowski, chor. Mariusz Żwierko
„Górale od Żywca” – tańce Górali Żywieckich do muzyki opery S. Moniuszki „Halka”
„Dwieście lat, Panie Moniuszko!” – polonez i mazur z opery S. Moniuszki „Halka”, Polka „Leokadia”, utwory ze „Śpiewnika Domowego”
„Do Rzeszowa po nią jedź” – tańce i pieśni z okolic Rzeszowa; opr. muz. Andrzej Grzybowski, chor. Mariusz Żwierko
„Krakowiaki Moniuszki” – opr. muz. Andrzej Grzybowski, chor. Mariusz Żwierko

GRUPY DZIECIĘCE

„Koniki i zające” – tańce i zabawy dziecięce Kurpiów z Puszczy Zielonej; opr. muz. Andrzej Grzybowski, chor. Mariusz Żwierko; Agnieszka Ondruch-Sikora
„Orawa, Orawa” – tańce i zabawy dziecięce z Orawy; opr. muz. Andrzej Grzybowski, chor. Mariusz Żwierko, Agnieszka Ondruch-Sikora
„U młynarza” – tańce i piosenki z Suwalszczyzny opr. muz. Andrzej Grzybowski, chor. Mariusz Żwierko, Agnieszka Ondruch-Sikora
„Mazurskie swawole” – tańce i zabawy dziecięce z Mazur; opr. muz. Andrzej Grzybowski, chor. Mariusz Żwierko, Agnieszka Ondruch-Sikora

KADRA:

kierownik artystyczny
Agnieszka Ondruch-Sikora

kierownik muzyczny, prowadzenie kapeli, przygotowanie wokalne
Andrzej Grzybowski

choreograf
Mariusz Żwierko

menager zespołu
Anastazja Popławska

prowadzenie grupy wokalnej
Marta Szałkiewicz

przygotowanie kostiumów
Magda Sojka-Krajewska

akompaniament
Grażyna Kuklińska

KONTAKT:
Anastazja Popławska – sprawy artystyczne oraz pozaartystyczne
e-mail: kurpie.zielone@pikpodlaskie.pl 
 
Siedziba zespołu:
Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 8
15-950 Białystok
tel./fax (+48) 85 749 60 50, tel. +48 451 555 056
e-mail: kurpie.zielone@pikpodlaskie.pl

Oficjalna strona zespołu:
https://www.facebook.com/zpit.kurpiezielone 

Dla kogo:
dzieci od 7 lat, młodzież, dorośli

Kiedy:
poniedziałek: 16.00 – 22.00 (gr. 2, gr. 3, gr. młodzieżowa, KZ II)
wtorek: 18.00 – 22.00 (KZ I)
środa: 16.00 – 22.00 (gr. 1, gr. 3, gr. młodzieżowa, KZ II)
czwartek: 18.00 – 22.00 (gr. wokalna, KZ I)
piątek: 16.30 – 18.45 (zajęcia turniejowe, gr. wokalna)

Gdzie:
ul. Jana Kilińskiego 8, PIK w Białymstoku,
ul. Kisiela 8, Akademia Sukcesu w Białymstoku

Opłata roczna:
(gr. 1, gr. 2, gr. 3, gr. młodzieżowa) – 100 zł/os.

Dokumenty do pobrania:
Obowiązek informacyjny (PDF, 55.4KB)
Procedura organizacji i funkcjonowania zajęć grup dorosłych ZPiT Kurpie Zielone (PDF, 592.5KB)
Procedura organizacji zajęć grup dziecięcych ZPiT Kurpie Zielone w czasie epidemii (PDF, 464.9KB)
Zgoda na udział w próbach osób niepełnoletnich – załącznik nr 1 – zgoda (PDF, 82.2KB)
Deklaracja udziału w zajęciach oraz koncertach (PDF, 626.5KB)