Treść strony

Teatr ProScenium

Podczas cotygodniowych spotkań w Spodkach uczestnicy będą rozwijać swoje pasje i wrażliwość artystyczną, pobudzać kreatywność i poczucie estetyki przez kontakt z działaniami teatralnymi, żywym słowem i elementami dramy. Będą poznawać różnorodność form teatralnych poprzez realizację przedstawień.

Teatr ProScenium to młody zespół, który powstał w instytucji od lat zaangażowanej w ruch teatrów niezawodowych, bo taką teatralną tradycją może się poszczycić Podlaski Instytut Kultury, gdzie działał między innymi Teatr PRO czy Teatr Sporadyczny. Początkowo oferta ProScenium skierowana była wyłącznie do dzieci i młodzieży. W sezonie 2022/2023 teatr rozszerza swoje działania o projekty adresowane do młodzieży licealnej, studentów i osób dorosłych.

Teatr jest całościową formacją podzieloną na grupy wiekowe oraz formy teatralne, które będą realizowane w czasie zajęć. W przypadku każdej z grup zarówno program zajęć, jak i dobór scenariusza jest dostosowany do wieku i wrażliwości emocjonalnej uczestników.

GRUPA 1 

TEATR LALEK

 • Profil uczestnika: dziecko w wieku 6-11 lat (klasy 0-4 szkoły podstawowej)
 • W ramach zajęć: zapoznanie uczestników ze specyfiką teatru lalkowego, rozwijanie wyobraźni uczestników poprzez teatralną pracę z przedmiotem
 • Realizacja spektaklu lalkowego

GRUPA 2

CZARNY TEATR

 • Profil uczestnika: dziecko/młodzież w wieku 11-15 lat (klasy 5-8 szkoły podstawowej)
 • W ramach zajęć: zapoznanie uczestników ze specyfiką czarnego teatru lalkowego, rozwijanie wyobraźni uczestników poprzez teatralną pracę z ciałem i obiektem
 • Realizacja spektaklu w formie czarnego teatru

GRUPA

TEATR  LABORATORIUM

 • Profil uczestnika: młodzież/młodzi dorośli w wieku 16-20 lat (uczniowie szkół średnich)
 • W ramach zajęć: eksperymentalne poszukiwanie w zakresie artystycznych środków wyrazu
 • Realizacja spektaklu w formie i terminie określonych przygotowaniem grupy

GRUPA 4

TEATR ZAANGAŻOWANY

 • Profil uczestnika: dorośli w wieku 20+
 • W ramach zajęć: wykorzystanie elementów dramy, teatru żywego planu, w oparciu o teksty dramatyczne
 • Realizacja spektaklu zaangażowanego, dotykającego ważnego dla uczestników tematu

Opiekunem i instruktorem grup oraz reżyserem jest Milka Wyszkowska. Z wykształcenia pedagog, arteterapeuta i animator kultury. Instruktor do spraw teatralnych w Dziale Sztuki PIK.

Zajęcia odbywają się:

 • w soboty: grupy dziecięce w godzinach:
  • grupa 1 (dzieci klas 0-4) godzina 10:00-12:00
  • grupa 2 (dzieci i młodzież klas 5-8) 14:00-16:00
 • we wtorki: grupy młodzieżowe i osób dorosłych
  • grupa 3 (szkoły średnie i studenci) godzina 16:30-18:30
  • grupa 2 (dorośli od 25 roku życia) 19:30-21:30

Udział w zajęciach jest odpłatny. Płatność za miesiąc wynosi 50 zł. Zajęcia rozpoczynają się w październiku i potrwają do końca maja (czerwiec zarezerwowany jest na pokaz spektakli).

Szczegółowych informacji na temat naboru oraz działalności teatru udziela Dział Sztuki PIK w Białymstoku:
Emilia Wyszkowska
tel./fax 85 740 37 15
teatr@pikpodlaskie.pl