Jesteś na stronie: Dyplom od Narodowego Centrum Kultury
Treść strony

Dyplom od Narodowego Centrum Kultury

Dyplom od Narodowego Centrum Kultury

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku nagrodzony dyplomem za realizację programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Miło nam poinformować, że PIK – jako Wojewódzki Operator Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – otrzymał dyplom przyznany przez dr. hab. Rafała Wiśniewskiego, prof. UKSW – dyrektora Narodowego Centrum Kultury za konsekwentne wzmacnianie roli edukacji kulturowej w województwie podlaskim oraz działania na rzecz zbliżenia sektora kultury i edukacji.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji „Bardzo Młoda Kultura w województwie podlaskim” było hasło ,,Natury Kultury”. Natura i kultura to nieodłączne elementy naszego życia. Człowiek jest częścią natury, a jednocześnie twórcą kultury. Wieloznaczność obu słów dało szerokie pole do interpretacji i organizacji działań. Przedmiotem konkursu były projekty edukacyjno-kulturowe, których beneficjentami były dzieci i młodzież z naszego województwa. Do wzięcia udziału w projekcie zachęcaliśmy wszystkich, którzy chcieli przyczynić się do rozwoju edukacji kulturowej w woj. podlaskim: edukatorów, nauczycieli, animatorów, pracowników instytucji kultury, bibliotek, teatrów, muzeów oraz organizacji pozarządowych. W 2021 roku wpłynęło 47 wniosków na projekty edukacyjno-kulturowe dla dzieci i młodzieży z woj. podlaskiego, a do realizacji komisja konkursowa do realizacji wybrała 13 z nich.

Oprócz wsparcia finansowego inicjatyw lokalnych w ramach prowadzonego przez nas systemu grantowego, zorganizowaliśmy bezpłatne otwarte szkolenia, wyjazdy studyjne, spotkania informacyjne, działania badawcze i sieciujące oraz konferencje.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim uczestnikom Bardzo Młodej Kultury za budowanie relacji ze społecznością lokalną oraz wzmacnianie roli edukacji kulturowej w województwie podlaskim.

Zadanie Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim realizowane jest przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, w ramach prowadzonego przez  Narodowe Centrum Kultury programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021.