Jesteś na stronie: Cykl warsztatów w ramach BMK
Treść strony

Cykl warsztatów w ramach BMK

Cykl warsztatów w ramach BMK

Bezpłatne warsztaty stacjonarne dla animatorów, nauczycieli i osób zajmujących się edukacją kulturową, współpracujących z dziećmi i młodzieżą.

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zaprosił na cykl bezpłatnych, stacjonarnych warsztatów organizowanych w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, realizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Kultury w województwie podlaskim. Zajęcia były skierowane przede wszystkim do animatorów i nauczycieli, ale nie tylko – także do wszystkich osób zajmujących się edukacją kulturową dzieci i młodzieży.

Tematyka zaproponowanych warsztatów, szkoleń i spotkań ściśle nawiązywała do hasła przewodniego tegorocznej edycji Bardzo Młodej Kultury w województwie podlaskim – ,,Natury Kultury”. Natura i kultura to nieodłączne elementy naszego życia. Człowiek jest częścią natury, a jednocześnie twórcą kultury. Wieloznaczność obu słów daje szerokie pole do interpretacji i organizacji działań edukacyjnych. Warsztaty oscylowały wokół przestrzeni i natury; rękodzieła i animacji; sztuki, mediów i teatru. Jesteśmy przekonani, że spotkania te stały się inspiracją i przestrzenią do wspólnego wypracowania pomysłów na działania w obszarze kultury.

REGULAMIN WARSZTATÓW (PDF, 145.5KB)

Warsztaty zakończone:

Warsztaty zostały zorganizowane przy zachowaniu zaleceń sanitarnych rekomendowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w związku ze stanem epidemicznym w Polsce.

Zadanie Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim realizowane jest przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, w ramach prowadzonego przez  Narodowe Centrum Kultury programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021.

Informacji na temat warsztatów udziela:
Anna Gryczkowska
Dział Edukacji i Projektów PIK
tel. 85 740 37 25
a.gryczkowska@pikpodlaskie.pl

Kontakt w sprawach związanych z programem Bardzo Młoda Kultura:
Karolina Szymańska-Skowronek
Dział Edukacji i Projektów PIK
tel. 85 740 37 25
edukacja@pikpodlaskie.pl