Treść strony

Tkactwo inspiruje. Konkursy, warsztaty, design

Koordynator projektu: Krystyna Kunicka
Skład komputerowy: Adam Ślefarski
Wstęp: Lila Wyszkowska
Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Druk: Druk-24h.com.pl Drukarnia cyfrowa
str. 60, format: 210×297 mm

© Copyright by WOAK, Białystok 2019
ISBN 978-83-60308-47-9

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Publikacja zawiera fotograficzną dokumentację efektów przeprowadzonych działań projektowych: warsztatów tkackich, warsztatów plastycznych, dla których inspiracją było tkactwo oraz dwóch konkursów – Ogólnopolskiego Konkursu TKANINA LUDOWA i Ogólnopolskiego Konkursu TKACKI DESIGN, zrealizowanych w ramach całorocznego projektu „Tkactwo inspiruje”. To zestawienie nie jest przypadkowe. Mając na uwadze ochronę tradycji, z jednej strony – jako instytucja kultury – wspieramy twórców ludowych, promując wszelkie przejawy twórczości w czystej formie, z drugiej, poprzez animacje – staramy się ją ożywiać i popularyzować, aby była bardziej powszechna, różnorodna i aby trafiała do szerokiego grona odbiorców.

Obecnie tkanina ludowa, która powstaje jak dawniej na krosnach, jest raczej reliktem przeszłości, pamiątką regionalną, mówiącą jedynie o wciąż żywej tradycji. To dość powszechne mniemanie już powoli się zmienia, przywracając jej status samodzielnego, pełnoprawnego wytworu sztuki ludowej, który może zaistnieć nie tylko w skansenach, izbach etnograficznych, ale też w galeriach i wnętrzach domów czy instytucji. Dzięki swej oryginalności tkanina może inspirować artystów, projektantów i rękodzielników do poszukiwania współczesnych form w obszarze szeroko pojętego DESIGNU, obejmującego sztukę i grafikę użytkową oraz wzornictwo przemysłowe.