Treść strony

Socjoterapia – teoria i praktyka część V

Redakcja
Wanda Młyńczyk
Projekt okładki
Jarosław T. Dzierniejko
Zdjęcie na okładce
Lila Wyszkowska
Opracowanie
Barbara Popławska
Wydawca
WOAK w Białymstoku (2011)
Druk
Oficyna Wydawnicza „PDK” Tarnowskiej Fundacji Kultury
il. str. 200, format 21×29,5

Książka „Socjoterapia – teoria i praktyka”, to piąta z tej serii publikacja metodyczna, która powstała jako materiał szkoleniowy na zakończenie V edycji Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej.

Wydawnictwo zostało opracowane z myślą o słuchaczach studium, niemniej jednak może być przydatne wszystkim osobom profesjonalnie zajmującym się pomocą psychologiczną oraz pedagogiczną udzielaną dzieciom i młodzieży, u których zaburzenia zachowania znacznie utrudniają relacje interpersonalne, są przyczyną wielu niepowodzeń w różnych obszarach funkcjonowania społecznego oraz uniemożliwiają realizację ważnych celów życiowych.

Publikacja ukazuje sposobność wykorzystania socjoterapii jako metody pozwalającej na eliminowanie lub zmniejszanie skali zachowań trudnych w ramach podejmowanych działań wychowawczych. Wydawnictwo ma wymiar praktyczny, ponieważ zawiera programy socjoterapeutyczne adresowane do osób borykających się z różnymi problemami, a ponadto omawia zagadnienia teoretyczne ważne dla prowadzących grupy.

Mamy nadzieję, że książka będzie przydatna wszystkim osobom angażującym się w niesienie pomocy i wsparcia oraz stanie się inspiracją do podejmowania świadomego i aktywnego działania w codziennej praktyce pedagogicznej. Zatem opracowanie może być pomocne w pracy wychowawców świetlic i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz psychologów, pedagogów i nauczycieli, a przede wszystkim osób prowadzących grupy socjoterapeutyczne.

Publikacja jest integralną częścią projektu Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej – V edycja, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawartość publikacji:

  1. Wanda Młyńczyk – Socjoterapia, jako metoda umożliwiająca przechodzenie procesu zmian, podczas zajęć grupowych.
  2. Aneta Waszkiewicz „Nie jesteś sam” – Program socjoterapeutyczny dla uczniów dotkniętych eurosieroctwem.
  3. Magdalena Szlęzak-Hrymajłło, Małgorzata Popko „Biało-czarni” – Program socjoterapeutyczny dla młodzieży ponadgimnazjalnej przejawiającej brak tolerancji.
  4. Urszula Karolina Arter „Moje życie, mój wybór” – Profilaktyczno-socjoterapeutyczny program z elementami gender dla młodzieży w wieku gimnazjalnym.
  5. Joanna Hejduk „Kiedyś rosły trzy drzewa…” – Program socjoterapeutyczny skierowany do młodzieży po przeżyciach traumatycznych związanych ze śmiercią bliskiej osoby.
  6. Joanna Manias – Program socjoterapeutyczny dla uczniów pochodzenia czeczeńskiego realizujących obowiązek szkolny w gimnazjum, jako pomoc w przezwyciężaniu trudności wychowawczych.
  7. Katarzyna Szach „Dostrzegam i poznaję – rozumiem siebie i innych” – Program zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów gimnazjum rozwijający umiejętności społeczne.
  8. Monika Sylwia Paszkowska „Moje wyspy szczęśliwe” – Program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci przejawiających zachowania problemowe, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo.
  9. Marta Kamińska, Agnieszka Klejny – Program zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży gimnazjalnej z rodzin dysfunkcyjnych przebywającej w pogotowiu opiekuńczym.