Treść strony

„Socjoterapia – teoria i praktyka" część IV

Redakcja
Wanda Młyńczyk
Projekt okładki
Jarosław T. Dzierniejko
Opracowanie edytorskie
Barbara Popławska
Wydawca
WOAK w Białymstoku (2010)
Druk
Oficyna Wydawnicza „PDK” Tarnowskiej Fundacji Kultury
il. str. 200, format 21×29,5

Wydawnictwo „Socjoterapia – teoria i praktyka” część IV, jest integralną częścią projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja „Socjoterapia – teoria i praktyka” część IV wydana została jako materiał szkoleniowy na zakończenie czwartej edycji Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydawnictwo jest pracą zbiorową zawierającą część teoretyczną dotyczącą podstawowych mechanizmów i zjawisk zachodzących w grupie, procesu grupowego i faz rozwoju grupy oraz wybrane autorskie programy socjoterapeutyczne, opracowane przez słuchaczy czwartej Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej. Książka powstała z myślą o tych, którzy chcą prowadzić grupy socjoterapeutyczne, aby pomóc im poruszać się w obszarze zjawisk grupowych, a także przybliżyć programy adresowane do różnych grup pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zawartość publikacji:

  1. Wanda Młyńczyk – Socjoterapia jako specjalistyczna procedura terapeutyczna w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.
  2. Piotr Chlebowski „Od cierpienia do przebaczenia” – Program zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży z utrwalonym obrazem poczucia krzywdy.
  3. Alina Papasz „Dzieci szafiru” – Program zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży zdolnej w wieku gimnazjalnym z Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć.
  4. Agnieszka Tarnowska-Sitniczuk „Uwolnić siebie” – Program socjoterapeutyczny dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, przejawiającej zachowania agresywne.
  5. Anna Józefowicz „Spoko, radę dam” – Propozycja zajęć socjoterapeutycznych z elementami biblioterapii jako pomoc starszej młodzieży we wzmocnieniu własnej wartości i budowaniu pozytywnej samooceny.
  6. Ewa Jakubaszek „Mieszkasz za swoją twarzą” – Program zajęć teatralnych z elementami socjoterapii, skierowany do młodzieży rozwijającej się teatralnie.
  7. Agnieszka Cieślik, Ewa Matejkowska – Program socjoterapeutyczny dla młodzieży wycofanej społecznie, kierowany do wychowanków bursy szkolnej.
  8. Marzanna Grabarczyk „Odyseja emocji” – Program socjoterapeutyczny radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnych skierowany do studentów pełniących rolę wychowawców podwórkowych w lokalnym programie pomocy społecznej „wychowawca podwórkowy”.
  9. Żaneta Rola „Jestem jak Kostka Rubika” – Program zajęć socjoterapeutycznych, skierowany do pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.