Treść strony

Socjoterapia – teoria i praktyka część III

Redakcja
Wanda Młyńczyk
Projekt okładki
Małgorzata Masłowiecka-Tomaszczuk
Opracowanie edytorskie
Barbara Popławska
Wydawca
WOAK w Białymstoku (2009)
Druk
Oficyna Wydawnicza „PDK” Tarnowskiej Fundacji Kultury
il. str. 200, format 21×29,5

Wydawnictwo „Socjoterapia – teoria i praktyka” część III, jest integralną częścią projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja „Socjoterapia – teoria i praktyka” część III wydana została jako materiał szkoleniowy na zakończenie trzeciej edycji Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydawnictwo jest pracą zbiorową zawierającą część teoretyczną dotyczącą socjoterapii, jako metody psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania oraz autorskie wybrane programy socjoterapeutyczne, opracowane przez słuchaczy Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej – III edycji.

Zawartość publikacji:

  1. Wanda Młyńczyk „Socjoterapia jako metoda pomocy psychologiczno–pedagogicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania”
  2. Danuta Grzędzińska, Barbara Krystyna Zadykowicz „Cała naprzód” – Program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z objawami nieśmiałości
  3. Anna Barbara Zasztowt „Podróż w poszukiwaniu samego siebie” – Program zajęć socjoterapeutycznych skierowany do uczniów trudnych w starszym wieku szkolnym
  4. Barbara Bożena Brzozowska, Anna Małgorzata Samborska „Kolorowe emocje” – Program socjoterapeutyczny skierowany do uczniów nieśmiałych w młodszym wieku szkolnym
  5. Agnieszka Anna Torbicz – Program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci w wieku szkolnym rozwijający twórczą aktywność
  6. s. Anna Ziarko „Jestem” – Program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
  7. Anna Maria Bober „Latarnie we mgle” – Program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  8. Dorota Maria Pietraszewska „Poznaj siebie” – Program zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów klas gimnazjum przejawiających zachowania agresywne
  9. Urszula Wyganowska „Byłem kaczątkiem – jestem łabędziem” – Program socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi
  10. Magdalena Kozińska – Program zajęć socjoterapeutycznych rozwijających kompetencje społeczne dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim