Treść strony

Socjoterapia – teoria i praktyka część II

Redakcja
Wanda Młyńczyk
Projekt okładki
Jarosław Dzierniejko
Opracowanie edytorskie
Barbara Popławska, Dział Promocyjno-Edytorski WOAK
Wydawca
WOAK w Białymstoku (2007)
Druk
Oficyna Wydawnicza „PDK” Tarnowskiej Fundacji Kultury
il. str. 200, format 21×29,5

Publikacja „Socjoterapia – teoria i praktyka” wydana w ramach projektu „Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej – II edycja” sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Publikacja jest pracą zbiorową zawierającą część teoretyczną dotyczącą socjoterapii, jako metody psychologiczno-pedagogicznej pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania oraz autorskie wybrane programy socjoterapeutyczne opracowane przez uczestników Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej – II Edycji.

Zawartość publikacji:
Wanda Młyńczyk „Socjoterapia jako metoda pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania”

Marta Łapieńska-Piechota „Wiem, że potrafię” – Program Socjoterapeutyczny dotyczący budowania adekwatnej samooceny uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Barbara Klepacka „Podróż do krainy dobra” – Program zajęć skierowany do uczniów szkoły podstawowej służący budowaniu adekwatnej samooceny

Wiesława Smalkowska „Był sobie diament” – Program zajęć socjoterapeutycznych jako pomoc w korygowaniu obrazu własnej osoby dzieci nieśmiałych

Małgorzata Mikuła „Zdobyć biegun” – Zajęcia socjoterapeutyczne korygujące obraz własnej osoby dla młodzieży klas licealnych

Mieczysław Nartowicz, Małgorzata Osipowicz – „Zrzuć maskę, bądź sobą” – Program zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów klas gimnazjalnych przejawiających zachowania agresywne

Anna Kulesza „Lustro” – Program socjoterapeutyczny dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej przejawiających zachowania agresywne

Elżbieta Dziemiańczuk „Pod dobrymi skrzydłami” – Program zajęć socjoterapeutycznych jako pomoc w korygowaniu obrazu własnej osoby przez kształtowanie umiejętności społecznych

Maria Katarzyna Żywno „Najważniejsze w życiu” – Program socjoterapeutyczny skierowany do dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej