Treść strony

Podlaskie Sploty – Podlasie Weaves

Redakcja: Zespół PIK w Białymstoku
Tekst: Krystyna Kunicka, Małgorzata Masłowiecka, Lila Wyszkowska
Tłumaczenie: Beata Szymoniuk, Joanna Krukowska
Zdjęcia: Adam Ślefarski, Marcin Adamski
Zdjęcie fotografii Eleonory Plutyńskiej (s. 18): Cezary Fabiszewski
Projekt graficzny: Małgorzata Masłowiecka
Okładka: motyw tkacki z tkaniny Agnieszki Iwanickiej
Wyklejka: motyw graficzny opracowany przez Katarzynę Sadowską
Zdjęcie s. 6 – fragment tkaniny Teresy Pryzmont

Wydawca: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 8,
Druk: Zakład Poligraficzny ARES. S.C.
str. 98, format 210×297 mm, oprawa twarda, szyta

© Copyright by PIK, Białystok 2020
ISBN 978-83-60308-53-0

Link do e-publikacji (PDF, 59.3MB)

OFENSYWA SPLOTÓW

Województwo podlaskie zapisało się w historii polskiego tkactwa w sposób wyjątkowy: jest najbardziej urozmaicone wzorniczo, kolorystycznie i splotowo. Tylko w Polsce północno-wschodniej występuje tkanina dwuosnowowa, która jest jednym z najbardziej oryginalnych zjawisk w sztuce ludowej. Tu też można spotkać różnorodne tkaniny wielonicielnicowe; dwu lub wielokolorowe, o wzorach złożonych z drobnych elementów kostkowych – radziuszki, sejpaki, tkaniny wybierane (tak zwane perebory) oraz krajki, kilimy, pasiaki, kraciaki i chodniki.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu tkanie było zajęciem powszechnym, obecnie w województwie podlaskim aktywnych tkaczek jest zaledwie 14. Aktualna sytuacja tkactwa w naszym regionie, sławnym niegdyś na całą Polskę, wygląda jednoznacznie – to zanikająca już tradycja. Stanowi to główny powód do podjęcia działań w celu jego ochrony i popularyzacji. Jednym z nich jest właśnie ta publikacja, która daje szansę na przekazanie wiedzy o historii tkactwa w województwie podlaskim i upowszechnienie bogatego dorobku lokalnych twórców.

(…) W niniejszej publikacji znajdą Państwo sylwetki wyjątkowych twórców oraz ich unikalne tkaniny utrwalone na fotografiach, powstałe dzięki przekazywaniu umiejętności tkania z pokolenia na pokolenie. Zachęcamy do zapoznania się z wielowiekową tradycją tkactwa w Krainie wątku i osnowy”.

Krystyna Kunicka