Treść strony

Plastyka Ludowa Roku Obrzędowego w Województwie Podlaskim – Zygmunt Ciesielski

Projekt okładki, opracowanie graficzne
Adam Ślefarski
Opracowanie techniczne
Dział Promocyjno-Edytorski WOAK
Wydawca
WOAK w Białymstoku (2008)
Druk
Drukarnia Biały Kruk
ul. Nowowarszawska 25
il. str. 60 format 20×20

Tradycja – jako trwanie wzorów przeszłości w aktualnej kulturze – przekazywana była bezpośrednio w kontaktach międzypokoleniowych. Ten bezpośredni przekaz dziś przestał odgrywać zasadniczą rolę – rolę przekaźnika wartości tradycyjnych muszą przejąć więc świadomie podejmowane działania edukacyjne i kreacyjne. Dobrym miejscem ich realizacji może być szkoła (już podejmująca różne „ścieżki” tematyczne), towarzystwo regionalne czy ośrodek kultury. To przede wszystkim do nauczycieli, instruktorów i miłośników lokalnych tradycji ludowych adresujemy tę publikację – poradnik pracy – w zakresie ograniczonym do plastyki obrzędowej towarzyszącej obrzędom dorocznym. To znakomity temat do realizacji w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Spis treści
Wprowadzenie
Obrzędy cyklu zimowego
Zwyczaje cyklu wiosennego
Inne obrzędy doroczne
Zakończenie
Bibliografia
Przykłady plastyki obrzędowej (fotografie i rysunki)
Opis ilustracji