Treść strony

Order Orła Białego – Krzysztof Filipow

Redakcja
Urszula Kraśnicka
Projekt okładki i opracowanie graficzne
Barbara Kuklik
Korekta
Zespół
Fotografie i reprodukcje
Archiwum fotograficzne Autora
Wydawca
WOAK w Białymstoku (2005)
&
Wydawnictwo „BUK” w Białymstoku
Druk
Drukarnia „Biały Kruk” w Białymstoku
il. str. 219, format 15×21

Krzysztof Filipow – dyrektor Muzeum Wojska, znany publicysta i historyk, badacz okresu XVIII-XX wieku, najwybitniejszy znawca falrystyki w Polsce, nauczyciel akademicki (Uniwersytet i Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku).

Monografia „Order Orła Białego”, została wydana z okazji 300. rocznicy ustanowienia w Tykocinie najwyższego polskiego odznaczenia.

Zawiera:
– analizę okresu historycznego poprzedzającego ustanowienie najwyższego Orderu w Polsce
– miejsce Tykocina w historii Orderu
– ustanowienie orderu w 1705 r. przez Króla Augusta II Mocnego
– dalsze losy orderu w XIX i XX w. do chwili obecnej
– sylwetki kawalerów orderowych w minionych epokach
– dzieje orderu na tle historii Polski oraz obyczaj związany z jego nadaniem

Celem publikacji jest przybliżenie wiedzy historycznej dotyczącej Regionu oraz roli i miejsce Tykocina w tworzeniu historii całego kraju.

Wydawnictwo zostało dofinansowane przez:
– Ministerstwo Kultury w ramach programu „Promocja Czytelnictwa”

– Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
– Burmistrza Tykocina