Treść strony

Dziejba człowiecza – Anna Piliszewska

Redaktor
Izabela Dąbrowska
Projekt okładki
Lila Wyszkowska
Fotografia na okładce
Jerzy Fedorowicz
Korekta
Joanna Krukowska
Opracowanie
Barbara Popławska

Wydawca
WOAK w Białymstoku (2010)
Druk
Drukarnia „Biały Kruk”
Białystok, ul. Nowowarszawska 25
tel. 85 740-47-04
e-mail: druk@bialykruk.com
il. str. 87, format 12,5×20,5 cm

ISBN 978-83-60308-27-1
© copyright by WOAK, Białystok 2010
© copyright by Anna Piliszewska 2010

Zamiast wstępu

Tutaj jestem…
Tutaj – czyli gdzie?
No, tutaj… gdzie bociany zlatują najwcześniej…
W Wieliczce ocienionej wieżami dostojnego Krakowa?
Nie, tutaj – gdzie wszystko surowsze i prostsze…
W Tykocinie, Supraślu czy królewskim Knyszynie?
Nie, tutaj – gdzie czerwieńsza krew…
Tutaj, to znaczy gdzie?
No, tutaj… gdzie księżyc nad cerkwią błyszczy jakoś jaśniej…
Tutaj jestem…
Wszędzie i o każdej porze. W czas przylotu bocianów i w czas odchodzenia kobiet o spękanych rękach.
W czas dojrzewania kasztanów i w czas łez płynących po twarzy Świętej Przydrożnej.
W bezmiarze świata i w ruinach starej cegielni jednocześnie. Wszędzie – i tutaj zarazem. W zaciszu Wieliczki i na nadbiebrzańskim ptasim rynku.
Tam, gdzie jestem ja – tam i kraina mojego słowa – zdaje się mówić Anna Piliszewska. I przestaje być ważne, czy jest to Wieliczka, Drohiczyn, Łomża, czy Białystok. To właśnie Słowo otwiera drzwi do nieogarnionej krainy poetyckiego „tutaj”. Nawet jeśli w tych słowach pobrzmiewa znana już leśmia-nowska melodia.
Tutaj bardzo konkretne – w słowie, w wersie, w metaforze,
w wierszu. I bardzo szerokie zarazem – wystarczy spojrzeć na adresy autorów, którzy nadesłali swoje wiersze na organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury konkurs.
Nie bójmy się owego „tutaj”. Jest tak bardzo konkretne, jak bardzo nieogarnione. Zupełnie jak poezja…
A poezja Anny Piliszewskiej to rzeczywiście… Zresztą, drogi Czytelniku, przekonaj się sam.
Zapraszam do lektury.

Wiesław Szymański