Treść strony

Czas na Podlaskie – Tykocin – zbiór referatów

Redaktor
Barbara Pacholska
Projekt okładki
Małgorzata Masłowiecka
Korekta
Zespół
Fotografie i reprodukcje
Archiwum fotograficzne Autorów
Wydawca
WOAK w Białymstoku (2006)
Druk
Drukarnia „Biały Kruk” w Białymstoku
il. str. 75, format 15×21

Wydawnictwo, jest uwieńczeniem sesji historycznej zorganizowanej w ramach obchodów 492. rocznicy urodzin Województwa Podlaskiego w dniach 3-4 września 2005 r. w Tykocinie.

Spis referatów:

„Województwo podlaskie w okresie przedrozbiorowym”  prof. dr hab. Jerzy Urwanowicz – wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Historii Polski XVI-XVIII w. 

„Tykocińskie początki Orderu Orła Białego”  prof. dr hab. Krzysztof Filipow – dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku, znany publicysta i historyk, badacz okresu XVIII-XX wieku, najwybitniejszy znawca falerystyki w Polsce, nauczyciel  akademicki (Uniwersytet i Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku). 

 „Osadnictwo wczesnośredniowieczne w dorzeczu Górnej Narwi w świetle źródeł archeologicznych”  Krystyna Bieńkowska – kierownik Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku 

„Tykocin i okolice we wczesnej epoce żelaza i okresie wpływów rzymskich” Katarzyna Rusin – kustosz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku 

„Badania archeologiczne na zamku w Tykocinie 2001-2005” Magdalena Bis, Wojciech Bis – pracownicy naukowi Instytutu Archeologii i Etnografii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

„Śródmieście Tykocina w XVI w. Przyczynek do historii  kształtowania się przestrzeni miasta”  Ewa Wroczyńska – kierownik Oddziału Muzeum Podlaskiego w Tykocinie. 

„Piece na zamku w Tykocinie”   dr Maria Dąbrowska – pracownik naukowy Instytutu Archeologii i Etnografii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.