Treść strony

Czas na Podlaskie – Rajgród – zbiór referatów

Projekt okładki, opracowanie graficzne
Małgorzata Masłowiecka-Tomaszczuk

Redaktor
Tomasz Dudziński

Korekta 
Zespół
 
Wydawca
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
Białystok, ul. Kilińskiego 8

Druk
Drukarnia „BIAŁY KRUK”
15-205 Białystok, ul. Nowowarszawska 25
tel. 085 740-47-04. e-mail: druk@bialykruk.com
il. str. 122, format: 21×15

zobacz również:
„Czas na Podlaskie – Choroszcz”
„Czas na Podlaskie – Tykocin” 
„Czas na Podlaskie – Sejny” 
„Czas na Podlaskie – Mielnik” 

Referaty zawarte w niniejszym wydawnictwie zostały wygłoszone na sesji historycznej, która odbyła się 8 sierpnia 2009 r. w Rajgrodzie, w ramach obchodów 496. Rocznicy Urodzin Województwa Podlaskiego. Niniejsza publikacja zawiera skrót wystąpień, zredagowanych przez referentów.

SPIS TREŚCI
Jarosław Zygmunt Dworzański – Słowo wstępne
Referaty z sesji historycznej
Adam Czesław Dobroński – Rajskie miasto
Józef Maroszek – Goniądzko-rajgrodzkie „państwo” Radziwiłłów (1509-1571)
Jarosław Szlaszyński – Handlowe znaczenie Rajgrodu na początku drugiej połowy XVIII wieku
Janusz Sobolewski – Rajgród i okolice w wydarzeniach insurekcji kościuszkowskiej i powstania listopadowego
Jarosław Marczak – Historia spławu drzewa Biebrzą
Marian Podlecki – Silva rerum, czyli rzecz o lasach rajgrodzkich
Kajetan Szczepański – Rajgrodzka StraS Graniczna w okresie II RP i jej udział w kampanii wrześniowej 1939 r.
Tomasz Dudziński – Bitwa partyzancka 9. psk AK w rejonie Osowych Grząd – 8 IX 1944 r.
Zygmunt Tarnacki – Miasto i gmina Rajgród dzisiaj