Treść strony

BIK Wiesław Kazanecki

Specjalne, okolicznościowe wydanie „Białostockiego Informatora Kulturalnego” przygotowane zostało przez WOAK z okazji ogłoszonego przez władze miasta roku Wiesława Kazaneckiego. Wiesław Kazanecki w Białymstoku urodził się i założył rodzinę. Choć cały czas myślał o wyprowadzeniu się z miasta, o którym mówił „moje gniazdo”, spędził w nim niemal całe swoje życie. Jako uznany poeta, prozaik i publicysta należał do kręgu białostockich literatów. Był redaktorem „Kontrastów”, „Białostockiego
Informatora Kulturalnego” i w Białostockim Oddziale Krajowej Agencji Wydawniczej. Miał ogromny wpływ na kulturę naszego regionu, a zwłaszcza na debiutujące w tym czasie młodsze pokolenie poetów. Przejawiał wielką potrzebę uczestniczenia w życiu kulturalnym, które w tych czasach tak naprawdę dopiero się kształtowało, w tym także za jego sprawą. Swoje wiersze, opowiadania i recenzje drukował między innymi w „Kamenie”, „Kontrastach” i „Poezji”. Zmarł w wieku 50 lat, pozostawiając po sobie utwory, w których przywoływał takie pojęcia jak Prawda, Idea, Etyka, Czułość, Piękno, Wiara i Nadzieja. Interesowało go „dogrzebywanie się we wnętrzu człowieka do tego, co jest w nim niezmienne, stare, tak jakby wejście pod skórę cywilizacji”. W swej twórczości w „czasach barbarzyńców” walczył o jego godność i poszanowanie, czyniąc go najważniejszym tematem i główną treścią poezji. Prócz utworów pozostał po Kazaneckim żal związany ze stratą tak niezwykłego człowieka. Niniejsze wydawnictwo pozwala przynajmniej częściowo zebrać wspomnienia bliskich mu osób, by dzięki nim odtworzyć chociaż zarys tej wybitnej postaci. W trakcie lektury zauważą Państwo, iż poprzez projekt „Białystok i Kazanecki” chcemy przede wszystkim upamiętnić sylwetkę białostockiego poety, ale także promować współczesne życie kulturalne Białegostoku. Specjalne wydanie periodyku zawiera zarówno cześć poświęconą życiu i twórczości poety: felietony, recenzje, wątki biograficzne czy wspomnienia przyjaciół i znajomych, jak też – stanowiące odwołanie do pierwotnej formuły pisma – artykuły z zakresu różnych dziedzin sztuki wraz z bieżącą informacją kulturalną. Samo wydawnictwo ma być bowiem jedynie nawiązaniem do „Białostockiego Informatora Kulturalnego” (ukazującego się pod tą nazwą w latach 1978-1981, a następnie wznowionego w latach 1983-94 jako „Zdarzenia”, „Dyskusja” i „Styk”), którego redaktorem naczelnym był właśnie Wiesław Kazanecki.
Celem tego wydawnictwa nie jest wynoszenie na piedestał Wiesława Kazaneckiego, ale wzbogacenie wiedzy na jego temat i zachęcenie tych, którzy go jeszcze nie znają, do poznania osobowości, która na trwałe wpisała się w kulturę naszego regionu.

Bezpłatne egzemplarze pisma dostępne w:
Dziale Promocji, PIK, ul. Kilińskiego 8, pok. 22, IIp.
promocja@pikpodlaskie.pl
85 740-37-22

WSPARCIE FINANSOWE PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSOTKU

Zapraszamy również na stronę internetową poświęconą Wiesławowi Kazaneckiemu
www.wieslaw-kazanecki.pl