Treść strony

Bardzo Młoda Kultura. Diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie podlaskim

Badanie w ramach programu NCK „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”
Autor: Maciej Białous
Projekt okładki: Małgorzata Masłowiecka-Tomaszczuk
Przygotowanie do druku: Barbara Popławska

Zdjęcia wykorzystane w wydawnictwie powstały podczas realizacji projektów grantowych w ramach konkursu „Zapraszamy do Gry – Lokalne Projekty Edukacji Kulturowej”, organizowanego przez WOAK w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura, dofinansowanego ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.

Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8
Współpraca: Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, ul. Zwierzyniecka 17/16, 15-312 Białystok
Druk: Artsigma – Drukarnia, www.artsigma.pl
str. 48, format 180×180 mm

© Copyright by WOAK, Białystok 2019
ISBN 978-83-60308-48-6

Raport podsumowujący dane zebrane w ramach diagnozy stanu edukacji kulturowej w województwie podlaskim, realizowanej przez Zespół złożony z pracowników Fundacji SocLab oraz Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku – Operatora Programu Podlaski Pomost Kultury w roku 2019.

Zasadniczym celem badania jest diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie podlaskim, szczególnie w kontekście działań przeprowadzonych w latach 2016-2018 w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura / Podlaski Pomost Kultury.

Bardzo Młoda Kultura. Diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie podlaskim (PDF, 1.2MB)