Treść strony

ART Spodki – przestrzeń – ludzie – inspiracje

Redakcja: Katarzyna Kościewicz
Korekta: Joanna Krukowska
Zdjęcia z zajęć: Izabela Dąbrowska, Joanna Krukowska
Projekt graficzny: Studio Kreatywne We Shoot People Paweł Dudko 

Druk: ARTSIGMA – Drukarnia Cyfrowa, www.artsigma.pl
s. 68, format 193×243 mm
Wydawca: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 8,

© Copyright by Podlaski Instytut Kultury, Białystok 2020
ISBN 978-83-60308-52-3

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Link do e-publikacji (PDF, 22.4MB)

WSTĘP

Koncepcja projektu ART Spodki – przestrzeń – ludzie – inspiracje wyrosła z potrzeby edukacyjnego wsparcia praktycznych kompetencji podlaskich animatorów kultury. W jego ramach zrealizowano w 2020 roku cykl wydarzeń szkoleniowych, na które składały się liczne warsztaty z zakresu animacji kultury i treningu kreatywności oraz konferencja poświęcona edukacji kulturalnej w działaniach animacyjnych. Prezentowana publikacja stanowi ich podsumowanie.

Tytuł projektu nawiązuje do pawilonów wystawienniczo-artystycznych znajdujących się w centrum Białegostoku, nazwanych Spodkami. Wybór miejsca nie był przypadkowy. To przestrzeń inna, zaskakująca swoją bryłą. Zgodnie z intencją Podlaskiego Instytutu Kultury stały się po raz kolejny przestrzenią do kreowania działań twórczych w regionie.

Na prezentowany Państwu tom składa się dziewięć szkiców. Wszystkie odpowiadają na podstawowe i zarazem najważniejsze pytanie, które stawia sobie animator kultury, czyli jak inicjować i animować działania twórcze w przestrzeni społeczno-kulturowej. Teksty stanowią diagnozę współczesnej kondycji animacji kultury i skupiają się na jej praktycznym wymiarze. Liczę, że będą dla Państwa ciekawym źródłem inspiracji.

Podczas pracy nad tą publikacją korzystaliśmy z pomocy przede wszystkim wybitnych animatorów kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych i nauczycieli akademickich – wykonawców projektu. Wsparli ich swoją pozytywną energią uczestnicy warsztatów i konferencji. Zarówno sam projekt, jak i wieńcząca go publikacja nie powstałaby bez zaangażowania pracowników Podlaskiego Instytutu Kultury. Wszystkim serdecznie dziękuję.

Barbara Bojaryn-Kazberuk

1. Krzysztof Czyżewski, Sztuka animacji kultury
2. Krzysztof Zemło, Teatr improwizacyjny w edukacji
3. Wojciech Tremiszewski, Warsztaty z podstaw teatru impro do wykorzystania nie tylko w teatrze
4. Ewa Świdzińska, Sztuka performatywna
5. Maciej Sawicki, Trening kreatywności
6. Dorota Frasunkiewicz, Działania twórcze jako nowatorska metoda pracy z osobami o szczególnych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami
7. Małgorzata Borowska, Wyzwania i trudności w pracy animatora. Jak inicjować i aranżować działania edukacyjno-animacyjne?
8. Anna Czyżewska, Dziedzictwo kulturowe jako źródło inspiracji w działaniach edukacyjnych
9. Tomasz Adamski, Animator kultury. Zarys pola działania w kontekście przemian współczesności