Jesteś na stronie: Bernarda Rość laureatką Nagrody im. Oskara Kolberga
Treść strony

Bernarda Rość laureatką Nagrody im. Oskara Kolberga

Podlaska tkaczka, znalazła się wśród pięciu laureatów prestiżowej Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”!

Nagrodzono ją w kategorii dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego.

Nagroda im. Oskara Kolberga co roku trafia do artystów tworzących w dziedzinach ludowych sztuk plastycznych i rękodzieła, literatury, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca oraz organizatorów przedsięwzięć artystycznych upowszechniających folklor i sztukę ludową, animatorów, mistrzów, naukowców, badaczy, dokumentalistów. To najstarsze i najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce, będące dla twórców uwieńczeniem ich dotychczasowej pracy. Jej patronem jest Oskar Kolberg (1814-1890), polski etnograf, folklorysta i kompozytor.

Bernarda Rość należy do niewielkiego grona podlaskich tkaczek, które kontynuują tradycje tkactwa dwuosnowowego, zanikającej już techniki i zarazem umiejętności. Przejęła ją od swojej matki, doskonaliła przez wiele lat, a obecnie przekazuje córce. Ma bogaty dorobek twórczy, jej dywany znajdują się w zbiorach m.in. Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Etnograficznego w Krakowie czy Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Jest tkaczką wszechstronną, uznaną, wielokrotnie nagradzaną. Prowadzi warsztaty, współpracuje ze szkołami, urzędami, ośrodkami kultury, osobami prywatnymi. Promuje regionalną twórczość w Polsce i za granicą. W 2014r. uzyskała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie twórczości ludowej, a w dwa lata później realizowała zadanie w ramach programu pn. „Mistrz Tradycji”. Jest osobą pracowitą, dociekliwą, obdarzoną intuicją plastyczną. Nagroda jest uwieńczeniem jej długoletniej i wartościowej twórczości.

Nagroda będzie wręczona podczas gali, która odbędzie się 1 lipca 2021 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

W imieniu pracowników Podlaskiego Instytutu Kultury oraz pasjonatów tkactwa serdecznie gratulujemy!

Bernarda Rość – dywan dwuosnowowy „Drzewo życia” (2020)