Jesteś na stronie: Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie
Treść strony

Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie

Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie

To program ogólnopolski, zakładający tworzenie sieci stałej współpracy pomiędzy instytucjami kultury i placówkami edukacyjno-oświatowymi, z wykorzystaniem kultury jako narzędzia do kształtowania postaw związanych z kreatywnością i innowacyjnością w działaniu. W Polsce realizuje go 16 instytucji kultury, a w województwie podlaskim jego operatorem jest Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.

W ramach działań informacyjnych, organizacyjnych, a także integrujących w ubiegłym roku zorganizowaliśmy cztery wizyty studyjne połączone z warsztatami w czterech placówkach naszego województwa, dwie konferencje i osiem spotkań informacyjnych na terenie województwa podlaskiego. Pomysły na realizacje zadań i badań wspierał zespół sterujący: zaproszeni animatorzy i nauczyciele. Wskazywali oni istotne tematy i problemy, które z ich perspektywy powinno się zawrzeć w projekcie.

Na 14 warsztatach i szkoleniach z zakresu animacji kulturowej podnoszono kompetencje animatorów kultury, pedagogów i edukatorów, tak, by zdobyte umiejętności mogli wykorzystać przy własnych działaniach. Udział w nich wzięło 210 osób. Istotnym elementem całego programu stała się przestrzeń badawcza, a także autoewaluacji podejmowanych działań.

Kliknij poniżej, aby obejrzeć projekty zrealizowane w ramach konkursu regrantingowego.

W poprzednich latach dużą popularnością cieszył się konkurs regrantingowy, który w tym roku będzie kontynuowany, a dzięki niemu 15 podmiotów zrealizowało małe projekty na terenie całego województwa podlaskiego, dzięki którym młodzież i dzieci m.in. uczestniczyły w grach terenowych, projektowały i wykonywały kostiumy i zabawki ludowe, poznawały tradycję i historię szydełkowania, wykonywały modele architektoniczne metodą 3D, wzięły udział w warsztatach dziennikarskich, pracowały twórczo na warsztatach międzypokoleniowych, tworzyły teatr, by poznać tradycje łączące się z nowoczesnością.

Tegorocznym tematem wiodącym w programie Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim jest „Kultura u!ważna”. Jest to temat o znaczeniu wielowymiarowym. Po pierwsze, odnosi się do obecnej sytuacji związanej z ograniczeniami w tworzeniu i odbiorze kultury z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Po drugie, jest zachętą do refleksji nad jakością naszego życia na wielu płaszczyznach, szczególnie nad budowaniem trwałych więzi i relacji z drugim człowiekiem i otoczeniem. Kultura u!ważna daje przestrzeń na naukę uważności, a więc pełnej obecności, głębokiego, świadomego przeżywania i refleksji, na docieranie do korzeni – inspirację naturą, pracami i zabawami poprzednich pokoleń, budowanie więzi, dostrzeganie tego, co ważne, reagowanie na problemy w czasach pandemii, podnoszenie ważnej i bezcennej roli współpracy.  Ponadto chcemy zwrócić uwagę i wspólnie szukać rozwiązania problemu wynikającego z przeniesienia życia edukacyjnego i kulturalnego do sieci online. Współczesne pokolenie osadzone w epoce szybkich zmian cywilizacyjnych wyjątkowo potrzebuje zwolnienia, refleksji, aby nauczyć się funkcjonować w sposób nie jak najszybszy, ale jak najlepszy. Zależy nam na tym, aby wiedza i zdobyte przez dzieci i młodzież umiejętności pomogły w świadomym uczestnictwie w kulturze i społeczeństwie oraz aktywnym jej współtworzeniu.
 
Zapraszamy do uczestniczenia w projekcie wszystkie osoby, które chcą włączyć się w rozwój edukacji kulturowej w naszym województwie: edukatorów, animatorów, nauczycieli, pracowników oświaty, instytucji kultury, bibliotek, teatrów, muzeów oraz organizacji pozarządowych.