Treść strony

Bardzo Młoda Kultura 2024 – spotkanie inauguracyjne oraz szkolenie „Standardy ochrony nieletnich w instytucjach kultury”

14.03.2024, godz. 10:00

 

Limit miejsc został wyczerpany!