Treść strony

Bardzo Dzikie Weekendowe Warsztaty Filmowe (dzień 1. wykłady) – formularz zgłoszeniowy

Bardzo Dzikie Warsztaty Filmowe – dzień 1. wykłady

6 kwietnia 2024 (sobota) – warsztat filmowe dla młodzieży. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Przyjmujemy zgłoszenia wyłącznie od osób indywidualnych w wieku 13-25 lat. W przypadku wyczerpania limitu prosimy o kontakt z Działem Edukacji i Projektów PIK w celu zapisów na listę rezerwową.

Informacji o programie Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie udziela
Dział Edukacji i Projektów Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku
tel. 85 740 37 25,
edukacja@pikpodlaskie.pl

Wiek uczestnika
W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w warsztatach. Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie dokumentu. Plik do pobrania. (PDF, 207.2KB)
W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej, prosimy o podanie adresu e-mail rodzica lub opiekuna prawnego
Prosimy o powtórzenie adresu e-mail, w celu weryfikacji jego poprawności.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych Podlaskiego Instytutu Kultury i w Internecie
Zgoda dobrowolna