Jesteś na stronie: Art Spodki – przestrzeń, ludzie, inspiracje. Podlaski Instytut Kultury podsumował projekt
Treść strony

Art Spodki – przestrzeń, ludzie, inspiracje. Podlaski Instytut Kultury podsumował projekt

Art Spodki – przestrzeń, ludzie, inspiracje. Podlaski Instytut Kultury podsumował projekt

W ramach projektu powstała publikacja z gotowymi scenariuszami zajęć i ćwiczeń, które animatorzy mogą na co dzień wykorzystywać.

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zakończył realizację projektu pod nazwą Art Spodki – przestrzeń, ludzie, inspiracje. Były to konferencja i cykl warsztatów poświęconych działaniom kulturalno-edukacyjnym skierowanych do animatorów i edukatorów kultury w województwie podlaskim. Projekt w nazwie nawiązywał do siedziby PIK – Spodków, pawilonów artystyczno-wystawienniczych, które stały się przestrzenią twórczych zajęć. Podlaski Instytut Kultury zaprosił tam na szkolenia z zakresu między innymi design thinking, animacji muzycznej, teatru improwizacyjnego, sztuki performatywnej, inspiracji lokalnym dziedzictwem, kreatywności. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, udało się przeszkolić ponad 60 osób z całego regionu.

Zależało nam na tym, aby zajęcia pomogły animatorom i edukatorom w ich codziennej pracy – podkreśla Joanna Gaweł z PIK – a praca ta nie jest łatwa, bo dziś trudno jest zachęcić ludzi do aktywnego uczestnictwa w kulturze, a jeszcze trudniej do tworzenia oferty kulturalnej.

O pracy animatora, o tym, co w niej najważniejsze, o korzyściach płynących z projektu opowiadają w filmowym felietonie podsumowującym projekt trenerzy i uczestnicy warsztatów: 

W ramach projektu powstało wydawnictwo o tym samym tytule. To zbiór tekstów napisanych przez prelegentów konferencji i prowadzących warsztaty. Wśród autorów są m.in. Krzysztof  Czyżewski, Wojciech Tremiszewski czy Tomasz Adamski. Składa się na nie dziewięć artykułów o animacji i edukacji kulturalnej. Animatorzy znajdą w nich diagnozy dotyczące kultury, szablony zajęć, podpowiedzi i przykłady ćwiczeń z grupą. To solidna porcja wiedzy, umiejętności i inspiracji – przekonuje Karolina Szymańska-Skowronek, koordynatorka projektu.

Art Spodki – przestrzeń, ludzie, inspiracje (plik PDF do pobrania) (PDF, 22.4MB)

SPIS TREŚCI:
Wstęp
Krzysztof Czyżewski, Sztuka animacji kultury
Krzysztof Zemło, Teatr improwizacyjny w edukacji
Wojciech Tremiszewski, Warsztaty z podstaw teatru impro do wykorzystania nie tylko w teatrze
Ewa Świdzińska, Sztuka performatywna
Maciej Sawicki, Trening kreatywności
Dorota Frasunkiewicz, Działania twórcze jako nowatorska metoda pracy z osobami o szczególnych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami
Małgorzata Borowska, Wyzwania i trudności w pracy animatora. Jak inicjować i aranżować działania edukacyjno-animacyjne?
Anna Czyżewska, Dziedzictwo kulturowe jako źródło inspiracji w działaniach edukacyjnych
Tomasz Adamski, Animator kultury. Zarys pola działania w kontekście przemian współczesności

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.