Jesteś na stronie: Ambasadorzy Kultury Łotwy z wizytą w PIK
Treść strony

Ambasadorzy Kultury Łotwy z wizytą w PIK

Ambasadorzy Kultury Łotwy z wizytą w PIK

Erasmus łączy ludzi i kultury.

fot. M. Adamski / PIK w Białymstoku

 

Podlaski Instytut Kultury gościł 17 lutego grupę Ambasadorów Kultury Łotwy. Wizyta stanowi część  programu Erasmus+ „Mobilności edukacyjne w sektorze edukacji dorosłych”. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie „Platforma Współpracy” z Rezekne (Łotwa), a Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku jest partnerem w tym projekcie.

Ambasadorów Kultury Łotwy powitała w imieniu marszałka województwa podlaskiego Agata Michałowska – wicedyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP. Zaprezentowała  gościom zakres działalności samorządu województwa w obszarze ochrony i wspierania kultury w regonie. Dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury Barbara Bojaryn-Kazberuk przedstawiła najważniejsze zadania PIK – ochronę kultury ludowej, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz szkolenie kadr kultury. 

Prezes łotewskiego Stowarzyszenia „Platforma Współpracy” Lauma Celma opowiedziała o Ambasadorach Kultury Łotwy. To nieformalny ruch założony przez Dace Melbardē, obecnie posłankę do Parlamentu Europejskiego. Aktualnie organizacja skupia blisko 400 osób pochodzących z różnych regionów Łotwy. Są to animatorzy kultury, liderzy lokalnych społeczności aktywni w obszarze edukacji kulturowej, działalności kulturalnej i artystycznej, często reprezentujący również mniejszości narodowe zamieszkujące Łotwę. Ambasadorami Kultury Łotwy są też przedstawiciele ruchów i organizacji młodzieżowych, pozarządowych i działacze samorządowi. Przyświeca im wspólny cel: promowanie aktywności kulturalnej oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego swoich małych ojczyzn.

To trochę tacy szaleni ludzie, którym zawsze błyszczą oczy i którzy zawsze chcą robić coś dla innych. Nie zatrzymują się, ale nieustannie działają w kulturze – mówiła o Ambasadorach Kultury Łotwy Lauma Celma.

Z wizytą na Podlasie przyjechało 11 osób. Odwiedzili Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, gdzie wzięli udział w warsztatach tańca tradycyjnego i makramy. W kolejnych dniach będą gościć między innymi w Supraślu, Tykocinie i Augustowie. W Grajewie goście z Łotwy zobaczą wystawę tradycyjnych tkanin ludowych, wezmą też udział w warsztatach i pokazach tradycyjnej twórczości ludowej.