Jesteś na stronie: 42 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Białymstoku
Treść strony

42 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Białymstoku

Organizatorem Festiwalu jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce.

Celem Festiwalu jest prezentacja wysokich wartości artystycznych i duchowych muzyki cerkiewnej.  Festiwal organizowany jest corocznie od 1982 r. Uczestniczyło w nim dotychczas ponad 950 chórów z 44 krajów Europy, Azji, Ameryki Płn., Afryki i Australii (Angola, Armenia, Australia, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Ghana, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Indie, Iran, Izrael, Kazachstan, Kenia, Korea, Liban, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Niemcy, Palestyna, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie).

 W Festiwalu muzykę cerkiewną wykonują chóry amatorskie i profesjonalne bez względu na narodowość i wyznanie – nie tylko wyznawcy prawosławia, ale również katolicy, grekokatolicy, protestanci, staroobrzędowcy, muzułmanie, buddyści, wyznawcy judaizmu, a także chóry świeckie. Otwartość Festiwalu, prezentowana różnorodność repertuarowa i kulturowa to przykład wzajemnego szacunku i tolerancji, potwierdzający ideę imprezy jako Muzycznego Forum Wschodu i Zachodu.

Festiwal odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP, Patronatem Związku Kompozytorów Polskich oraz Prezydenta Białegostoku. W latach 2003 – 2020 Patronat Artystyczny nad Festiwalem sprawował Maestro Krzysztof Penderecki.

W 1995 r. Ministerstwo Kultury RP nadało Festiwalowi kategorię zerową, co stawia go na równi z Konkursem Chopinowskim i Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. 

W 2019 r. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w uznaniu dla dokonań na rzecz jedności poprzez propagowanie różnorodności uhonorowała Festiwal tytułem Promotora Polski.

W 2020 r. Kapituła Nagrody „Ambasador Wschodu” przyznała Festiwalowi Nagrodę Specjalną „Ambasadora Wschodu”.

W 2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego uhonorował Festiwal Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wzorowej pracy na rzecz kultury Województwa Podlaskiego o randze międzynarodowej.